Widerøe's Flyveselskap A/S

A/S Industribygg, Dokken, Bergen

1958-09-06

Oversiktsbilde, Museum, Boligblokk, Bro, Industribygning, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119836

K. Knudsen & Co.

[Mødre og barn]

Ukjente personer

Kvinne, Barn, Hatt, Barn og mor, Kåpe

Fotografi ubb-kk-nax-0319

K. Knudsen & Co.

[Mødre og barn]

Ukjente personer

Kvinne, Barn, Hatt, Barn og mor, Kåpe

Fotografi ubb-kk-nax-0325