Atelier KK

[Oversiktsbilde av fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Oversiktsbilde av fabrikken og omgivelser

Bolighus, Naust, Bakeri, Våg, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-273-006

Atelier KK

[Hetlevik]

Hetlevik

Naust, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7097

Atelier KK

Nodre Hetlevik.

Postkort, Bygd, Hermetikkfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-2692

Atelier KK

[Eksteriør av fabrikkbygning i tre på en kai. Tre etasjer]

1924-10-03

Sildebuen i Hetlevik (på Kaste) . Røykeriet sees i bagrunnen. Helt til høyre i bildet kan en skimte trappen arbeiderne brukte opp mot Kaste.

Fabrikk, Helletak, Trekasse

Fotografi ubb-kk-n-273-002

Atelier KK

[Oversiktsbilde over fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Oversiktsbilde over fabrikken og omgivelser

Bolighus, Naust, Fiskebåt, Bakeri, Våg, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-273-007

Atelier KK

[Hetlevik]

Hetlevik

Industribygning, Hermetikkfabrikk, Vik, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7129

[Hetlevik]

Hetlevik

Landskap, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7154

Atelier KK

[Hetlevik]

Hetlevik

Landskap, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7130

Atelier KK

Parti frå Hetlevik

Gate, Bolighus, Industribygning

Fotografi ubb-kk-pk-7077

[Hetlevik]

Hetlevik

Landskap, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7131

Atelier KK

[Hetlevik]

Hetlevik

Landskap, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7152

Atelier KK

Hetlevik

Hetlevik

Landskap, Hermetikkfabrikk, Vik, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7174

Atelier KK

[Hetlevik]

Hetlevik

Landskap, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7132