Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldsiden

Domkirke tårnet i forgrunnen, Korskirken sett bakfra, Puddefjorden

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Domkirke

Fotografi ubb-kk-1318-2651

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-2127-0929

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Nygade 9

1903-06-07

Domkirke, Skole

Fotografi ubb-go-b-0061

Knud Knudsen

[Latinskolen og Domkirken]

Latinskolen og Domkirken

Kirke, Skole, Hestevogn (med tak), Gasslykt, Hestedrosje

Fotografi ubb-kk-1318-3520

Gustav Brosing

[Presteinnvielse i Domkirken, Bergen]

Presteinnvielse i Domkirken, Bergen

Interiør og innredning, Prest, Kirke, Biskop, Prestekrage (planten), Prestekjole, Prost

Fotografi ubb-bros-03899

Olai Schumann Olsen

[Oversikt mot Domkirken fra Cappes vei. Vinterbilde]

Oversikt mot Domkirken fra Cappes vei. Vinterbilde

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gate, Bolighus, Snø, Kirke

Fotografi ubb-so-0042

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-1318-2653

Olai Schumann Olsen

[Skivebakken, vinterbilde]

Skivebakken, vinterbilde

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Bolighus, Snø, Kirke, Trehusbebyggelse by, Flaggstang

Fotografi ubb-so-0524

Atelier KK

[Monument over Johan Nordahl Brun i Domkirken]

Monument, Domkirke

Fotografi ubb-kk-n-256-016

Marcus Selmer

[Utsikt fra Skivebakken mot Domkirken og Vågen]

Utsikt fra Skivebakken mot Domkirken og Vågen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Domkirke

Fotografi ubb-s-076

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke

Interiør og innredning, Domkirke, Alter, Altertavle, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0501

Ukjent

Domkirken, Bergen]

Gate, Domkirke, Skole, Gymnas

Fotografi ubb-bros-00831

Knud Knudsen

Kong Oscarsgade

Gate, Bolighus, Domkirke, Skole, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-m-022

K. Knudsen & Co.

Bergen - Kong Oscarsgt.

By- og småsteder, Postkort, Gate, Domkirke, Lastebil, Brostein, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-pk-0888

Atelier KK

[Biskop Petter Hansson Hognestads begravelse]

1931-09-05

Begravelse, Domkirke, Kiste

Fotografi ubb-kk-n-353-052

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken midt på bildet.

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Gatelys, Domkirke, Trehusbebyggelse by, Barn i arbeid, Løpegutt

Fotografi ubb-kk-ns-1191

Gustav Brosing

ubb-bros-03665

Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate. Gravstein : Cristian Fredrik Gotfred Bohr 1773 - 1832

Domkirke, Gravplass

Fotografi ubb-bros-03665

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

Bergen domkirke

Gatelys, Domkirke, Personbil, Lykt, Eksteriør

Fotografi ubb-nor-r-0505

[Bergen sentrum]

1961-08-19

Bergen sentrum

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-139485

Atelier KK

[Bergen katedralskole]

Snø, Domkirke, Skole, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-n-339-046

Atelier KK

[Maleri. Motiv Lille Øvregate mot Domkirken. Latinskolen til venstre]

Maleri. Motiv Lille Øvregate mot Domkirken. Latinskolen til venstre

Kirke, Maleri

Fotografi ubb-kk-n-290-023

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Jernbanestasjon, Kirke, Aldershjem, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2643

Atelier KK

[Tomanerkoret i Domkirken ca. 1921]

Mann, Vindu, Gutt, Domkirke, Dirigent, Altertavle, Matrosdress, Lysestake, Døpefont, Guttekor

Fotografi ubb-kk-n-230-023

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fjellveien

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Vei, Kirke, Dampskip

Fotografi ubb-kk-1622-08627

Olai Schumann Olsen

Kong Oscars Gate

Mann, By- og småsteder, Gate, Gatelys, Kirke, Trehusbebyggelse by, Brostein, Dress, Herrehatt

Fotografi ubb-so-0492

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fra Fjellveien

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-2127-0156

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken bakfra

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-2127-0155

Marcus Selmer

[Stadsporten og Domkirken sett fra Assistentkirkegården]

Port, Domkirke, Gravplass

Fotografi ubb-s-060

Atelier KK

[Tomanerkoret i Domkirken]

Mann, Vindu, Gutt, Domkirke, Dirigent, Altertavle, Matrosdress, Lysestake, Døpefont, Guttekor

Fotografi ubb-kk-n-230-022

Marcus Selmer

Domkirken, Katedralskolen, Bispehaven før 1870

Hage, Domkirke, Skole, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-s-135

Skagen & Co

Skauti i Hordaland fremsynt i festfylgjet 17de mai 1926

1926-05-17

Kvinne, Gruppeportrett, Bunad, Hardangerbunad, Hardangerskaut

Fotografi ubb-bs-fol-01951

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Oversikt fra Fjellveien mot nord

Oversiktsbilde, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-2714

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke.

Domkirke, Alter, Altertavle, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0492

Olaf Andreas Svanøe

Kong Oscarsgate

Gatelys, Gutt, Domkirke, Jerngjerde, Underoffiserskole

Fotografi ubb-bros-04689

Knud Knudsen

Bergen - II

Del av panorama- 2705- I og 2707-III. Fra Fjellsiden.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2706

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Interiør og innredning, Domkirke, Maleri

Fotografi ubb-nor-r-0504

Olai Schumann Olsen

Domkirkens hovedindgang

By- og småsteder, Gatelys, Barn i lek, Kirke, Brostein

Fotografi ubb-so-0162

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Danckert Krohns Stiftele midt i bilde

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Hage, Kirke, Aldershjem, Allé

Fotografi ubb-kk-1622-08626

K. Knudsen & Co.

Bergen - Kong Oscarsgt.

By- og småsteder, Postkort, Gate, Domkirke, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-kk-pk-0887

Atelier KK

[Fra Bergen]

Fra Bergen

Fotografi ubb-kk-n-152-002

Knud Knudsen

Domkirken og Latinerskolen i 70 aarene

Bolighus, Kirke, Domkirke, Skole, Latinskole

Fotografi ubb-kk-m-038

K. Knudsen & Co.

Bergen- Kong Oscarsgate.

By- og småsteder, Postkort, Gate, Domkirke, Brostein, Flaggstang, Fortau

Fotografi ubb-kk-pk-0878

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke

Interiør og innredning, Domkirke, Alter, Altertavle, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0502

Atelier K. Knudsen

[Interiør fra Domkirken i Bergen]

Interiør fra Domkirken i Bergen

Kirke, Alter, Lysestake, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip

Fotografi ubb-kk-n-310-021

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Oversiktsbilde, Vei, Kirke, Havn

Fotografi ubb-kk-1318-2715

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Skandsen.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-2658

Gustav Brosing

[Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate]

Domkirke, Gravstein, Gravplass, Gravmonumenter

Fotografi ubb-bros-03663

Olai Schumann Olsen

[Domkirken, Bergen]

Domkirken, Bergen

By- og småsteder, Gatelys, Kirke

Fotografi ubb-so-1502

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke

Interiør og innredning, Domkirke, Alter, Altertavle, Døpefont, Kirkebenk, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0503

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken i forgrunnen.

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-1622-08629

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke, Aldershjem

Fotografi ubb-kk-1622-08684

Knud Knudsen

Kong Oscarsgade

Gate, Bolighus, Gatelys, Domkirke, Trehusbebyggelse by, Barn i arbeid, Løpegutt

Fotografi ubb-kk-m-026

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken bakfra

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-2127-0154

Lille Øvregate

Gate, Domkirke, Lastebil, Brostein, Tobakkhandel, Latinskole

Fotografi ubb-bros-02714

Ukjent

Domkirken

Domkirke

Fotografi ubb-bs-ok-05139-001

Olai Schumann Olsen

[Bergen Katedralskole, Domkirken]

Ottilie Hansen Hotel & Pension, L. Bøe Manufaktur.

Gate, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gatelys, Kirke, Skole, Brostein, Gymnas, Manufakturhandel

Fotografi ubb-so-0052

Atelier K. Knudsen

[Interiør fra Domkirken i Bergen]

Interiør fra Domkirken i Bergen

Kirke, Søyler, Lysestake, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip, Orgelgalleri

Fotografi ubb-kk-n-310-022

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

Bergen domkirke.

Interiør og innredning, Domkirke, Prekestol, Kirkebenk, Orgelgalleri

Fotografi ubb-nor-r-0500

Gustav Brosing

[Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate]

Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate

Domkirke

Fotografi ubb-bros-03664

Knud Knudsen

[Kong Oscarsgade]

Gate, Bolighus, Domkirke, Skole, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-1318-3501

Ukjent

Bergen gamle Latinskole.

Etter fotografi av Knud Knudsen

Kirke, Skole, Hestevogn (med tak), Gasslykt, Hestedrosje

Grafikk ubb-bs-q-00011

Atelier KK

[Interiør av Domkirken mot vest. Inngangsdør tatt fra koret]

1925-09-07

Interiør av Domkirken mot vest. Inngangsdør tatt fra koret

Kirke, Trapp, Søyler, Orgel, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip

Fotografi ubb-kk-n-286-006

Gustav Brosing

[Presteinnvielse i Domkirken, Bergen]

Presteinnvielse i Domkirken, Bergen

Interiør og innredning, Prest, Kirke, Biskop, Prestekrage (planten), Prestekjole, Prost

Fotografi ubb-bros-03898

Atelier KK

[Biskop Petter Hansson Hognestads gravferd]

1931-09-05

Folkemengde, Hest, Prest, Gravfølge, Begravelse, Likvogn

Fotografi ubb-kk-n-353-054

Olaf Andreas Svanøe

Bergens Kathedralskole

Postkort, Kirke, Skole

Postkort ubb-bs-pkb-00238

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Danckert Krohns Stiftelse og Domkirken i forgrunnen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke, Allé

Fotografi ubb-kk-1622-08628

Gustav Brosing

[Presteinnvielse i Domkirken, Bergen]

Presteinnvielse i Domkirken, Bergen

Interiør og innredning, Prest, Kirke, Biskop, Prestekrage (planten), Prestekjole, Prost

Fotografi ubb-bros-03900

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

Domkirken og Kong Oscars gate i forgrunnen

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-1318-2650

Knud Knudsen

[Bergen Domkirke]

Bergen Domkirke

Domkirke, Skole, Gymnas

Fotografi ubb-kk-1318-3502

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke, Aldershjem

Fotografi ubb-kk-1622-08648

Gustav Brosing

[Domkirken, Kong Oscarsgate / Lille Øvregate]

Domkirken, Kong Oscarsgate / Lille Øvregate

Domkirke, Gravplass, Steinkors

Fotografi ubb-bros-03662

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sentrum og Fjellveien]

Sentrum og Fjellveien

Oversiktsbilde, Kirke, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005143

Underofficerskolen, Bergen

Eneberettiget Ant. J. Karlsen, Bergen 1905.

Postkort, Gate, Domkirke, Trehusbebyggelse by, Underoffiserskole

Fotografi ubb-bs-fol-01593-039-c

Atelier KK

[Gravmonument over Johan Nordahl Brun, Domkirkegården]

Gravmonument over Johan Nordahl Brun, Domkirkegården

Domkirke, Gravstein, Gravplass, Gravmonumenter

Fotografi ubb-kk-n-256-019