Ukjent

Domkirken, Bergen]

Gate, Skole, Domkirke, Gymnas

Fotografi ubb-bros-00831

Knud Knudsen

Bergen - II

Del av panorama- 2705- I og 2707-III. Fra Fjellsiden.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2706

Atelier KK

[Biskop Petter Hansson Hognestads begravelse]

1931-09-05

Begravelse, Domkirke, Kiste

Fotografi ubb-kk-n-353-052

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Interiør, Maleri, Domkirke

Fotografi ubb-nor-r-0504

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

Bergen domkirke

Gatelys, Personbil, Lykt, Domkirke, Eksteriør

Fotografi ubb-nor-r-0505

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken i forgrunnen.

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-1622-08629

Olai Schumann Olsen

ubb-so-0052

Bergen Katedralskole, Domkirken, Ottilie Hansen Hotel & Pension, L. Bøe Manufaktur.

Gate, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Skole, Kirke, Gatelys, Brostein, Gymnas, Manufakturhandel

Fotografi ubb-so-0052

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke, Aldershjem

Fotografi ubb-kk-1622-08684

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sentrum og Fjellveien]

Sentrum og Fjellveien

Oversiktsbilde, Kirke, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005143

[Bergen sentrum]

1961-08-19

Bergen sentrum

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-139485

K. Knudsen & Co.

Bergen - Kong Oscarsgt.

By- og småsteder, Postkort, Gate, Brostein, Trikkeskinner, Domkirke

Fotografi ubb-kk-pk-0887

Lille Øvregate

Gate, Brostein, Tobakkhandel, Lastebil, Latinskole, Domkirke

Fotografi ubb-bros-02714

Knud Knudsen

Domkirken og Latinerskolen i 70 aarene

Bolighus, Skole, Kirke, Latinskole, Domkirke

Fotografi ubb-kk-m-038

Atelier K. Knudsen

[Interiør fra Domkirken i Bergen]

Interiør fra Domkirken i Bergen

Kirke, Søyler, Lysestake, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip, Orgelgalleri

Fotografi ubb-kk-n-310-022

K. Knudsen & Co.

Bergen - Kong Oscarsgt.

By- og småsteder, Postkort, Gate, Brostein, Lastebil, Domkirke, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-pk-0888

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-2127-0929

Atelier KK

[Gravmonument over Johan Nordahl Brun, Domkirkegården]

Gravmonument over Johan Nordahl Brun, Domkirkegården

Domkirke, Gravplass, Gravmonumenter, Gravstein

Fotografi ubb-kk-n-256-019

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

Bergen domkirke.

Interiør, Domkirke, Prekestol, Kirkebenk, Orgelgalleri

Fotografi ubb-nor-r-0500

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Skandsen.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-2658

Atelier KK

[Tomanerkoret i Domkirken]

Mann, Vindu, Gutt, Domkirke, Dirigent, Altertavle, Matrosdress, Lysestake, Døpefont, Guttekor

Fotografi ubb-kk-n-230-022

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke, Aldershjem

Fotografi ubb-kk-1622-08648

Gustav Brosing

[Presteinnvielse i Domkirken, Bergen]

Presteinnvielse i Domkirken, Bergen

Prest, Interiør, Kirke, Biskop, Prestekrage (planten), Prestekjole, Prost

Fotografi ubb-bros-03900

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fjellveien

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Vei, Dampskip, Kirke

Fotografi ubb-kk-1622-08627

Olai Schumann Olsen

[Domkirken, Bergen]

Domkirken, Bergen

By- og småsteder, Kirke, Gatelys

Fotografi ubb-so-1502

Marcus Selmer

[Stadsporten og Domkirken sett fra Assistentkirkegården]

Port, Domkirke, Gravplass

Fotografi ubb-s-060

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken bakfra

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-2127-0155

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-1318-2653

Gustav Brosing

ubb-bros-03665

Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate. Gravstein : Cristian Fredrik Gotfred Bohr 1773 - 1832

Domkirke, Gravplass

Fotografi ubb-bros-03665

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken midt på bildet.

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Barn i arbeid, Domkirke, Løpegutt

Fotografi ubb-kk-ns-1191

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Danckert Krohns Stiftelse og Domkirken i forgrunnen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke, Allé

Fotografi ubb-kk-1622-08628

Atelier KK

[Tomanerkoret i Domkirken ca. 1921]

Mann, Vindu, Gutt, Domkirke, Dirigent, Altertavle, Matrosdress, Lysestake, Døpefont, Guttekor

Fotografi ubb-kk-n-230-023

Gustav Brosing

[Presteinnvielse i Domkirken, Bergen]

Presteinnvielse i Domkirken, Bergen

Prest, Interiør, Kirke, Biskop, Prestekrage (planten), Prestekjole, Prost

Fotografi ubb-bros-03898

Marcus Selmer

[Utsikt fra Skivebakken mot Domkirken og Vågen]

Utsikt fra Skivebakken mot Domkirken og Vågen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Domkirke

Fotografi ubb-s-076

Atelier KK

[Interiør av Domkirken mot vest. Inngangsdør tatt fra koret]

1925-09-07

Interiør av Domkirken mot vest. Inngangsdør tatt fra koret

Kirke, Trapp, Søyler, Orgel, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip

Fotografi ubb-kk-n-286-006

Olaf Andreas Svanøe

Bergens Kathedralskole

Postkort, Skole, Kirke

Postkort ubb-bs-pkb-00238

Atelier KK

[Fra Bergen]

Fra Bergen

Fotografi ubb-kk-n-152-002

Gustav Brosing

[Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate]

Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate

Domkirke

Fotografi ubb-bros-03664

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke

Interiør, Domkirke, Altertavle, Alter, Døpefont, Kirkebenk, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0503

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke

Interiør, Domkirke, Altertavle, Alter, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0502

Ukjent

Domkirken

Domkirke

Fotografi ubb-bs-ok-05139-001

Marcus Selmer

Domkirken, Katedralskolen, Bispehaven før 1870

Hage, Skole, Domkirke, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-s-135

Olai Schumann Olsen

[Oversikt mot Domkirken fra Cappes vei. Vinterbilde]

Oversikt mot Domkirken fra Cappes vei. Vinterbilde

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gate, Bolighus, Snø, Kirke

Fotografi ubb-so-0042

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Nygade 9

1903-06-07

Skole, Domkirke

Fotografi ubb-go-b-0061

Underofficerskolen, Bergen

Eneberettiget Ant. J. Karlsen, Bergen 1905.

Postkort, Gate, Trehusbebyggelse by, Domkirke, Underoffiserskole

Fotografi ubb-bs-fol-01593-039-c

Olaf Andreas Svanøe

Kong Oscarsgate

Gutt, Gatelys, Jerngjerde, Domkirke, Underoffiserskole

Fotografi ubb-bros-04689

Atelier KK

[Biskop Petter Hansson Hognestads gravferd]

1931-09-05

Folkemengde, Hest, Prest, Begravelse, Gravfølge, Likvogn

Fotografi ubb-kk-n-353-054

Knud Knudsen

Kong Oscarsgade

Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Barn i arbeid, Domkirke, Løpegutt

Fotografi ubb-kk-m-026

Gustav Brosing

[Domkirken, Kong Oscarsgate / Lille Øvregate]

Domkirken, Kong Oscarsgate / Lille Øvregate

Domkirke, Gravplass, Steinkors

Fotografi ubb-bros-03662

Knud Knudsen

[Latinskolen og Domkirken]

Latinskolen og Domkirken

Skole, Kirke, Gasslykt, Hestedrosje, Hestevogn (med tak)

Fotografi ubb-kk-1318-3520

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken bakfra

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-2127-0154

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke

Interiør, Domkirke, Altertavle, Alter, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0501

Olai Schumann Olsen

[Skivebakken, vinterbilde]

Skivebakken, vinterbilde

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Bolighus, Snø, Kirke, Trehusbebyggelse by, Flaggstang

Fotografi ubb-so-0524

Knud Knudsen

Kong Oscarsgade

Gate, Bolighus, Skole, Domkirke, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-m-022

Knud Knudsen

[Bergen Domkirke]

Bergen Domkirke

Skole, Domkirke, Gymnas

Fotografi ubb-kk-1318-3502

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Jernbanestasjon, Kirke, Vann, Aldershjem

Fotografi ubb-kk-1318-2643

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldsiden

Domkirke tårnet i forgrunnen, Korskirken sett bakfra, Puddefjorden

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Domkirke

Fotografi ubb-kk-1318-2651

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Oversiktsbilde, Vei, Havn, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-2715

K. Knudsen & Co.

Bergen- Kong Oscarsgate.

By- og småsteder, Postkort, Gate, Brostein, Flaggstang, Domkirke, Fortau

Fotografi ubb-kk-pk-0878

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Danckert Krohns Stiftele midt i bilde

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Hage, Kirke, Aldershjem, Allé

Fotografi ubb-kk-1622-08626

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Oversikt fra Fjellveien mot nord

Oversiktsbilde, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-2714

Atelier KK

[Bergen katedralskole]

Snø, Skole, Domkirke, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-n-339-046

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke.

Domkirke, Altertavle, Alter, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0492

Gustav Brosing

[Presteinnvielse i Domkirken, Bergen]

Presteinnvielse i Domkirken, Bergen

Prest, Interiør, Kirke, Biskop, Prestekrage (planten), Prestekjole, Prost

Fotografi ubb-bros-03899

Knud Knudsen

[Kong Oscarsgade]

Gate, Bolighus, Skole, Domkirke, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-1318-3501

Olai Schumann Olsen

Kong Oscars Gate

By- og småsteder, Gate, Mann, Kirke, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Brostein, Dress, Herrehatt

Fotografi ubb-so-0492

Gustav Brosing

[Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate]

Domkirke, Gravplass, Gravmonumenter, Gravstein

Fotografi ubb-bros-03663

Atelier KK

[Maleri. Motiv Lille Øvregate mot Domkirken. Latinskolen til venstre]

Maleri. Motiv Lille Øvregate mot Domkirken. Latinskolen til venstre

Kirke, Maleri

Fotografi ubb-kk-n-290-023

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

Domkirken og Kong Oscars gate i forgrunnen

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-1318-2650

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fra Fjellveien

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-2127-0156

Atelier K. Knudsen

[Interiør fra Domkirken i Bergen]

Interiør fra Domkirken i Bergen

Kirke, Alter, Lysestake, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip

Fotografi ubb-kk-n-310-021

Olai Schumann Olsen

Domkirkens hovedindgang

By- og småsteder, Barn i lek, Kirke, Gatelys, Brostein

Fotografi ubb-so-0162

Atelier KK

[Monument over Johan Nordahl Brun i Domkirken]

Domkirke, Monument

Fotografi ubb-kk-n-256-016