Widerøe's Flyveselskap A/S

Myrdal

1969-10-02

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203147

Fridtjof Tegner

[Salhusvegen]

Vei, Bil, Stabbestein

Fotografi ubb-bs-ok-04222-001