Knud Knudsen

Parti af Vinhellen i Lærdal

Veianlegg, Fjell, Rekkverk, Veislynge

Fotografi ubb-kk-ns-0919

Knud Knudsen

Parti af Vinhellen i Lærdal

Dal, Vei, Fjell, Rekkverk, Stabbestein, Veislynge

Fotografi ubb-kk-ns-0917