Knud Knudsen

Parti fra Forthundalen i Sogn

Fortun stavkirke

Gård, Stavkirke, Bygd

Fotografi ubb-kk-1318-1850

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1065

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Fotoutstyr, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-1051

Knud Knudsen

Parti af Forthunsdalen i Sogn

Elv, Gård, Bygd

Fotografi ubb-kk-1318-1853

Knud Knudsen

Skagastølstinderne fra Turtegrø, Lyster

Det første hotellet på Turtagrø ca. 1890

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Utedo

Fotografi ubb-kk-2127-1485

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Naust, Fjord, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-1160

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Mann, Fjord, Færing, Fotoutstyr, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-1052

Knud Knudsen

Forthuns gamle Kirke i Sogn

Fortun Stavkirke

Gård, Stavkirke, Bygd, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1852

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1156

Knud Knudsen

Parti af Forthunsdalen i Sogn

Elv, Gård, Bygd

Fotografi ubb-kk-1318-1854

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Naust, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1064

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Dalen mot Keiseren

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-301

Knud Knudsen

Parti fra Fortun i Sogn

Elv, Gård, Bygd

Fotografi ubb-kk-ndx-0154

Ralph L. Wilson

Ola Berges gaard - tunet

Bergsdalen? i retning Turtagrø

Gård

Fotografi ubb-wil-m-420

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Gård, Fjord, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1059

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1062

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Naust, Fjord, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-1163

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Rausdaltindene fra Gravdalen

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-342

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjord, Robåt, Seil, Sognejekt

Fotografi ubb-kk-1318-1067

Knud Knudsen

Tortegrøsæter i Sogn

Hest, Turisme, Fjell, Seter, Steingjerde, Budeie

Fotografi ubb-kk-1318-1855

Knud Knudsen

Parti fra Lyster, Sogn

Skyssbåt med to rorskarer til venstre på bildet, vengebåt til høyre.

Naust, Bygd, Fjord, Robåt, Jekt

Fotografi ubb-kk-1622-08295

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1161

Knud Knudsen

Parti fra Skjolden, Lyster i Sogn

Landskap, Tre, Vei, Skog

Fotografi ubb-kk-ns-1173

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1162

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1158

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1068

Knud Knudsen

Parti fra Forthundalen i Sogn

Fortun Stavkirke

Gård, Stavkirke, Bygd, Hesje, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1851

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjord, Svaberg

Fotografi ubb-kk-1318-1061

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Utsigt mot Gjertvasbræ og Gjertvastind

Fjell, Isbre, Fjelltur, Fottur, Ryggsekk

Fotografi ubb-wil-m-309

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Husmannsplass

Fotografi ubb-kk-1318-1058

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Raudalstindene fra Grasdal

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-339

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn.

Fjord, Robåt, Seil, Sognejekt

Fotografi ubb-kk-1318-1073

Ukjent

[Avduking av bauta over Henrik Angell]

Minnesteinen ble reist ved gården Kvåle i Luster i 1923.

Mann, Kvinne, Avduking, Bautastein

Fotografi ubb-bs-fol-01939

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjell, Robåt, Not-oppheng, Steng

Fotografi ubb-kk-1318-1060

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Fjord, Tradisjonelle båttyper, Seil, Jekt

Fotografi ubb-kk-ns-1164

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Utsikt mot Fortundalen paa vei mot Turtagrø

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-wil-m-299

Ralph L. Wilson

Opover dalen mot Turtagrø fra Ola Benges gaard

Landskap

Fotografi ubb-wil-m-421

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Mann, Fjord, Tradisjonelle båttyper, Hverdagsklær, Færing

Fotografi ubb-kk-ns-1155

Ingebrigt Lunde

Lyster

Vei langs Lusterfjorden?

Vei, Fjord, Tunnel, Stabbestein

Fotografi ubb-il-0010-046a

Knud Knudsen

Parti fra Lyster i Sogn

Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1063

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Raudalstindene fra Gravdalen

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-341

Ukjent

Hilsen fra Lingjerde

Lingjerde Luster?

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-nax-0386