Finansdepartementet

Circularie til samtlige Toldkammere fra Finans Departementet

1822-11-02

Ved enkelte tollsteder utstedes målebrev som ikke alltid svarer til skipets riktige drektighet. Dette fordi tollinspektørene ikke alltid selv foretar målingen, fordi man tillater seg vilkårlig avvikelser fra skipsmålingen, og at tollpersonale anser skipsmålingen for ...

1800-tallet, Tollinspektør, Circularie, Målebrev, Skip, Skipsmåling, Tollvesen

Circularie ubb-ms-0178-b-05

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1886-05-22

Copie.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-030

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Monrad og Kierulf

1858-11-01

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-67

Carl Wilhelm Boeck

Brev til D.C. Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1869-06-20

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-3-32

Nicolai Andresen

Kvittering på betaling av klede og knagger 26. Juni 1821

1821-06-26

1800-tallet, Kvittering, Klede

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-36

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1853-02-01

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-15

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1857-02-06

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-40

Finansdepartementet

Circularie til samtlige Toldkammere fra Finans Departementet

1822-11-02

Ved enkelte tollsteder utstedes målebrev som ikke alltid svarer til skipets riktige drektighet. Dette fordi tollinspektørene ikke alltid selv foretar målingen, fordi man tillater seg vilkårlig avvikelser fra skipsmålingen, og at tollpersonale anser skipsmålingen for ...

1800-tallet, Tollinspektør, Circularie, Målebrev, Skip, Skipsmåling, Tollvesen

Circularie ubb-ms-0178-b-05

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1899-11-15

Norsk Retstidende #42-43

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-009-05

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 115

1921-09-04

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-03

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Kjøbekontrakt.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-010

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1855-01-15

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-31

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1857-03-21

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-45

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1873-03-19

Brev fra C.M. Hansen, høiesteretsadvokat

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-09

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1840-1865

1841-01-18

Facultets-Respomsum

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-b-49

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1894-06-08

Forhandlinger i Odelsthinget (#75).

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-020-012

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1892-05-20

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-13

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1893-12-02

Telegram fra J. Bergh til Bagermaster Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-25

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-033

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1892-04-02

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-11

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Brev fra advokaterne Bergh og Lous.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-38-02

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1800-tallet, 1900-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-03

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1841-01-18

Facultetets Responsum.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-034

Laurits Martin Esmark; Halvor Heyerdahl Rasch

Brev til D.C. Danielssen fra Laurits Esmark og Halvor H. Rasch

1858-10-09

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-66

Brev til Christian Magnus Falsen 29. april 1826.

1826-04-29

Brevet inneholder regnskap.

1800-tallet, Gårder, Regnskap

Brev ubb-ms-0178-a-03-12

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1854-04-03

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-26

Michael Sars

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Michael Sars

1856-04-24

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-35

Ole Jacob Broch

Brev til D.C. Danielssen fra Ole Jacob Broch.

1867-08-19

Verdensutstillingen i Paris 1867

Brev ubb-ms-2083-c-4-14

Carl Wilhelm Boeck

Brev fra Carl Wilhelm Boeck til Daniel Cornelius Danielssen

1846-07-03

Medisin, Lepra

Brev ubb-ms-2083-b-1-28

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1840-1865

1841-11-04

Bergens Stiftstidende 1841, nr. 89

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-b-53

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1858-08-17

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-64

Honoratus Bonnevie

Brev til Christian Magnus Falsen fra Collegium Academicum ved Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) 12. desember 1826.

Sak som Universitetet har sett seg nødvendig å anlegge for innkreving av kornbidrag i Aas prestegjeld. Tomas Bukier som formodentlig er eier er saksøkt for restansen i gården Vollebæk, Vold, Søraas, Bærum og Tomter. For ...

Gårder, Skjøte, Skyld, Universitetet i Oslo, Collegium academicum, Stiftsoverretten

Brev ubb-ms-0178-b-19

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1894-07-05

Brev fra Julius Olsen til Rigsadvokaten.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-11

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1895-02-17

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-42

Christian Bretteville

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Den Kongelig Norske Regjerings Departement for det Indre, v/Christian Bretteville

1856-11-29

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-39

Carl Wilhelm Boeck

Brev fra Carl Wilhelm Boeck til Daniel Cornelius Danielssen

1847-10-13

Medisin, Lepra

Brev ubb-ms-2083-b-1-44

Morgenbladet

1828-01-23

Avis ubb-ms-0189-i-8

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1842-08-22

Extraktafskrift.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-035

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1854-06-29

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-27

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1854-12-24

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-30

Kvittering på mottatt regning fra herr Hagbart Falsen 20. oktober 1825.

1825-10-02

Kvittering på mottatt regning fra herr H. Falsen for herr stiftamtmann Falsen på 20 spesidaler og 20 skilling.

1800-tallet, Regning, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-29

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 126

1923-02-06

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-14

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1853-10-04

1800-tallet, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed, Bergenske laugs-arkiver

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-187

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Afskrift.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-022

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1892-05-07

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-12

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1898-02-02

Telegram fra Kristiania #2898.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-37-c-02

Hans Hertwig

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 121

1901-06-16

Vedlagt referanser/avisomtaler

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet, Kapellmester

Brev ubb-ms-0550-d-e-09

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1881-03-26

Angående utgivelse av rapportene fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-4-19

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1802-07-26

Udskrift.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-044

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1898-02-10

Brev fra Høiesteretsadvokaten CH. C. Platou til bager B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-17

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 90: [Optegnelse af Naturalier, som kunde afsendes til Universitetets Museum i Christiania.]

Fortegnelse over zoologiske og antikvariske Gjenstande indsamlede paa en reise i Søndfjord 1846. Naturhistoriske optegnelser m. m. Alt paa løse blader.

Naturhistorie, Geologi, 1800-tallet, Zoologi, Museologi, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-e-090

Edvard Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen. m. m. 5

1906-02-02

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-b-02

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1894-07-30

Brev fra Bergens Magistrats 2den Afdeling til Oldermanden i Bergens Bagerlauget.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-13

Hagbarth Falsen

Regnskap Christian Magnus Falsen 23. september 1822.

1822-09-23

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0178-a-03-19

Michael Sars

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Michael Sars

1858-07-04

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-63

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1862-04-21

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-3-08

C. W. Røsner

Brev fra C. W. Røsner til Hagbert Falsen 19. januar 1826

1826-01-19

Brevet inneholder kopi av brev fra Hagbarth Falsen til C. W. Røsner fra 18.januar 1826. Dette brevet henviser videre til brev fra Røsner samme dag.

Obligasjon, Gjeld, 1800-tallet, Gårder, Eiendom, Statskasse, Krigshospital

Brev ubb-ms-0178-a-01-09

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 114

1921-09-08

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-02

Theodor Kjerulf; Henrik Mohn; Thorstein Hallager Hiortdahl

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn, Th. Hiortdahl, Theodor Kjerulf.

1885-06-13

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-4-35

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1898-02-10

Brev fra Høiesteretsadvokaten E. Boysen til bagermester B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-16

Brev til Christan Magnus Falsen 31. mai 1825.

1825-05-31

Inneholder regnskap. Henviser til brev 9. oktober 1826.

1800-tallet, Regnskap, Nordstjerneordenen, Orden

Brev ubb-ms-0178-a-03-13

Reisepass for Monsieur D.C.Danielssen

1853-05-10

Reisepass skrevet på fransk på en side, tillater Monsieur Danielssen å besøke England, Tyskland, France. Det er undertegnet av Severin Løvenskiold, ridder og Commandeur av H.Kongl.Maj.Ordner, Andre side viser stempler fra felere europeiske land ...

Pass ubb-ms-2083-c-3-03

Diverse kvitteringer 1825-1826

Kvittering angående betaling fra Konsul Rohde 3. mai 1825. Betaling gjelder et lån. Underskrevet av Falsen.

1800-tallet, Gårder, Salg, Kvittering, Betaling

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-01

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1894-06-09

Forhandlinger i Odelsthinget (#77).

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-020-013

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1899-02-08

Telegram fra advokat E. Boysen til B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-22

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

Love 1871 og 1872.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-013

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1899-01-30

Brev fra Høiesteretsadvokaten E. Boysen til bagermester B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-19-c

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1764-03-15

Copie.

1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-006

Theodor Kjerulf

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Theodor Kjerulf.

1871-04-08

Geologi

Brev ubb-ms-2083-a-3-02

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1861-12-09

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-3-06

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1894-06-06

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-38-03

Christian Magnus Falsen

Vedlegg til Excerpta Historiam mundi illustrantia.

1815

Trykt hos Chr. Grøndahl

1800-tallet, Norge, Historie, Politikk

Manuskript ubb-ms-0037-a-2

Oluf Borch Schouboe

Brev fra Oluf Schouboe til Daniel Cornelius Danielssen

1844-08-05

Oluf Schouboe, Den Kongelig Norske Regjerings Departement for Kirke og Undervisnings Væsenet

Brev ubb-ms-2083-b-1-12

Ukjent

Tegninger fra Nordhavsekspedisjonen til D.C. Danielssen.

1877-02-02

Trettiseks illustrasjoner fra Nordhavsekspedisjonen 1876

Zoologi, Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-16

Ole Jørgensen Richter

Brev til Danielssen fra Ole Richter, Christiania med vedlegg

1861-11-21

Brev ubb-ms-2083-c-4-03-a

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1894-06-25

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-33

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

Udkast til en Lov om Haanværksdriften saaledes.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-010

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1890-05-05

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Oldermanden for Bagerlauget, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-03

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1889-11-22

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-009

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1853-02-01

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-15

Diverse brev og trykksaker m. m. vedk. Harmonien, vesentlig fra tiden 1850-70, alt papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg: 4

1861-12-18

Papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg (død 1917).

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1700-tallet, Kulturliv

Brev ubb-ms-0527-b-1-a-04

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1856-03-31

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-34

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 14

1917-07-08

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-b-11

Theodor Kjerulf

Brev til D.C. Danielssen fra Theodor Kjerulf.

1882-04-14

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-4-27

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1881-02-02

Angående utgivelse av rapportene fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-4-17

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-028-b

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1880-01-04

Angående utgivelse av rapporter fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-4-02

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Copie.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-031

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1894-06-22

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-32

Georg Ossian Sars

Brev til D.C. Danielssen fra Georg Ossian Sars.

1888-02-14

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-4-41

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1854-04-03

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-26

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1857-03-07

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-44

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Udskrift.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-019

Brev til Daniel Cornelius Danielssen; uidentifisert avsender

1858-05-10

Bergens museum

Brev ubb-ms-2083-b-2-58

Johan Sverdrup

Brev til D.C. Danielssen fra Johan Sverdrup, Nordal gård.

1883-09-19

Politikk

Brev ubb-ms-2083-c-6-04

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Konvolut til brev fra Høiesteretsadvokater Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-58