Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1840-1865

1849-06-08

Morgenbladet 1849, nr. 159

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-b-52

Finansdepartementet

Circularie til samtlige Toldkammere fra Finans Departementet

1822-11-02

Ved enkelte tollsteder utstedes målebrev som ikke alltid svarer til skipets riktige drektighet. Dette fordi tollinspektørene ikke alltid selv foretar målingen, fordi man tillater seg vilkårlig avvikelser fra skipsmålingen, og at tollpersonale anser skipsmålingen for ...

1800-tallet, Tollinspektør, Circularie, Målebrev, Skip, Skipsmåling, Tollvesen

Circularie ubb-ms-0178-b-05

Reisepass for Madamme Anne Magdalene Thoresen

1853-04-11

Reisepass skrevet på fransk på en side, tillater Mm.Thoresen å besøke Denmark, Tyskland, France. Det er undertegnet av Severin Løvenskiold, ridder og Commandeur av H.Kongl.Maj.Ordner, Andre side viser stempler fra felere europeiske land Mm.Thoresen ...

Pass ubb-ms-2083-c-3-02

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 118

1922-03-28

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-06

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 44

1919-01-26

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-c-09

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1892-04-02

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-11

Brev fra Carl Borgaard, Christiania

1853-05-10

Teater

Brev ubb-ms-2083-c-3-04

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 122

1922-12-27

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-10

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1879-11-24

Angående utgivelse av rapporter fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-49

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1895-02-05

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bergens Bagerlaugets Oldermand.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-52-a

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Copie av Skjøde.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-037

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-001

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1895-02-05

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Oldermanden for Bagerlauget Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-52-b

Thorstein Hallager Hiortdahl

Brev til D.C. Danielssen fra Thorstein Hiortdahl.

1878-02-09

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-24

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 126

1923-02-06

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-14

Carl Wilhelm Boeck

Brev til D.C. Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1867-09-05

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-3-28

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1791-03-11

1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-22-115-15

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1894-01-30

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-28

Diverse kvitteringer 1825-1826

Kvittering på betaling fra Konsul Rohde 6. januar 1825. Betalingen gjelder et lån fra kongen på 4000 spesidaler. Underskrevet av Falsen.

1800-tallet, Gårder, Salg, Kvittering, Betaling

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-01

Michael Sars

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Michael Sars

1858-07-04

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-63

Georg Ossian Sars

Brev til D.C. Danielssen fra Georg Ossian Sars.

1877-05-19

Om planlegging av neste etappe av Nordhavsekspedisjonen.

Zoologi, Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-19

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1893-11-22

Norsk Retstidende #47

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-009-02

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Kopi av Skjøde.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-042

Henrik Mohn; Joachim Grieg

[Brev til Joachim Grieg fra Henrik Mohn, 30. oktober 1878]

1878-10-30

Angående Nordhavsekspedisjonen 1976-1878. Joachim Grieg var skipsfører på ekspedisjonsskipet "Vøringen".

Ekspedisjon, Forskningsekspedisjon, Nordhavsekspeditionen, Brev, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78, Manuskripter og tegninger vedk. Nordhavsekspeditionen 1876 – 1878

Manuskript ubb-ms-0825-a-01

Hagbarth Falsen

Brev fra Hagbarth Falsen til broren C.M Falsen 28. oktober 1825

1825-10-28

Inneholder regnskap.

1800-tallet, Regnskap

Brev ubb-ms-0178-a-01-04

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1892-05-07

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-12

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1764-03-22

Copie.

1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-005

Laurits Martin Esmark; Halvor Heyerdahl Rasch

Brev til D.C. Danielssen fra Laurits Esmark og Halvor H. Rasch

1858-10-09

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-66

Honoratus Bonnevie

Brev til Christian Magnus Falsen fra Collegium Academicum ved Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) 12. desember 1826.

Sak som Universitetet har sett seg nødvendig å anlegge for innkreving av kornbidrag i Aas prestegjeld. Tomas Bukier som formodentlig er eier er saksøkt for restansen i gården Vollebæk, Vold, Søraas, Bærum og Tomter. For ...

Gårder, Skjøte, Skyld, Universitetet i Oslo, Collegium academicum, Stiftsoverretten

Brev ubb-ms-0178-b-19

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1854-04-03

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-26

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1890-11-15

Brev

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-06-b

Axel Gudbrand Blytt

Brev til D.C. Danielssen fra Axel Blytt.

1879-03-11

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-35

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1893-06-21

Norsk Retstidende, nr. 18

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-35-c

Enevold Munch Falsen

Brev fra Enevold Falsen til Christian Magnus Falsen 7. mars 1828

1828-03-07

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-d-01

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1861-12-09

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-3-06

Johannes Wilhelm Christian Steen

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Jiohannes Steen

1867-03-16

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-3-25

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Høiesteret.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-29

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1865-06-28

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-3-20

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1895-09-10

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-48

Johan Halvorsen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 128

1901-04-16

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet, Kapellmester

Brev ubb-ms-0550-d-e-16

Brev datert november 1825 signert Kock.

Brevet skal inneholde fire kvitteringer som er avbetalt for det som er lagt ut til herr Brocks i Bergen.

Gårder, Reise, Kvittering

Brev ubb-ms-0178-a-03-06

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1865-02-21

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-3-17

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1866-01-15

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-3-23

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1899-01-30

Brev fra Høiesteretsadvokaten E. Boysen til bagermester B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-19-a

Hagbarth Falsen

Brev fra Hagbarth Falsen til broren C.W. Falsen 7. mars 1826

1826-03-07

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-a-01-10

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1873-01-16

Brev fra C.M. Hansen, høiesteretsadvokat

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-19

Brev til Christian Magnus Falsen 29. april 1826.

1826-04-29

Brevet inneholder regnskap.

1800-tallet, Gårder, Regnskap

Brev ubb-ms-0178-a-03-12

Carl Wilhelm Boeck

Brev til D.C. Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1867-06-19

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-3-27

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 123

1923-01-29

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-11

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1853-10-04

1800-tallet, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed, Bergenske laugs-arkiver

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-187

Bakerlauget i Bergen

Aktstykker i rettsaken Martens contra Lau 1841-1842.

1842-10-13

Brev

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-d-02-06

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1857-02-20

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-42

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1855-01-15

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-31

Jacob Edward Flinto

Kvittering for reise 19. oktober 1825

1800-tallet, Reise, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-09

Kvittering fra Christian Magnus Falsen 9. juni 1826.

1826-06-09

Videre avdrag på Herr Stiftamtmann Falsens gebyr til den norske ordenssak som kommandør av Nordstjerneordenen. Kvittert på tyve spesidaler datert 9. juni 1826.

1800-tallet, Nordstjerneordenen, Kvittering, Orden, Gebyr, Avdrag

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-16

Theodor Kjerulf

Brev til D.C. Danielssen fra Theodor Kjerulf.

1879-11-13

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-47

Jonas Collett

Brev fra statsråd Jonas Collett til stiftsamtmann W. F. K. Christie, dat. Christiania 16/4 1834.

1834-04-16

2 beskr. bl. L.

1800-tallet, Bergen

Brev ubb-ms-0866-08

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

Beslutning.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-020-009

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1856-06-09

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-36

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Kjøbekontrakt.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-010

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1895-05-29

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-49

Kvittering på at Christian Magnus Falsen har betalt skatt den 3. september 1827.

1827-09-03

Attest på at Herr Generalprokurør Falsen har betalt påliggende formue og Norgeskatt til Riksbankseddelens innløsning for skatteåret 1. Juni 1825 til 1. Juli 1826 med fem og førti spesidaler tre og tyve skilling. Fra ...

1800-tallet, Skatt, Kvittering, Riksbankseddel

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-15

Michael Sars

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Michael Sars

1856-06-20

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-37

Thorstein Hallager Hiortdahl

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Th. Hiortdahl

1876-09-03

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-4-04

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1894-06-25

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-33

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1854-01-01

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-24

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1881-03-26

Angående utgivelse av rapportene fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-4-19

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1899-01-30

Brev fra Høiesteretsadvokaten E. Boysen til bagermester B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-19-c

Nota oktober 1825 om reparasjoner på Christan Magnus Falsens gård.

1825-10-18

Nota angående bruk av materiale på reparasjoner på Herr Stiftamtmann Falsens gård denne sommeren. Dette skal godtgjøres og er betalt til Herr Solem.

1800-tallet, Gårder, Reparasjon

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-07

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1879-11-18

Angående utgivelse av rapporter fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-48

Georg Ossian Sars

Brev til D.C. Danielssen fra Georg Ossian Sars.

1878-10-30

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-30

Henrik Mohn; Joachim Grieg

[Brev til Joachim Grieg fra Henrik Mohn, 18. november 1880]

1880-11-18

Angående Nordhavsekspedisjonen 1976-1878. Joachim Grieg var skipsfører på ekspedisjonsskipet "Vøringen".

Ekspedisjon, Forskningsekspedisjon, Nordhavsekspeditionen, Brev, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78, Manuskripter og tegninger vedk. Nordhavsekspeditionen 1876 – 1878

Manuskript ubb-ms-0825-a-02

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Deduktion i Sag.

1800-tallet, 1900-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-004-a

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 14

1917-07-08

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-b-11

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1898-02-25

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-60

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Brev fra W.F.K Christie til Lyder Sagen, 1815]

1815-06-13

Maskinskrevet avskrift av original i Riksarkivet. Utført 5/4-1938. Utført av førstearkivar H. Blom Svendsen 

1800-tallet, Bergen, Universitetet i Oslo, Christiania, Christies reiser

Brev ubb-ms-0841-c-1

Werner Hosewinckel Christie

Quodlibet-papirer. Diverse småbidrag av medlemmer av Quodlibet til møtene. 45

1923-05-16

4°. 1 beskr. bl. L.

1900-tallet, Tyveri, Quodlibet, Quodlibet-pokalen, Pokal

Manuskript ubb-ms-0811-a-16

Fr. Schubeler

Brever og Optegnelser av historisk antikvarisk Indhold. 12

1836-10-16

1800-tallet, Bergen, Helleristninger, Historie, Bergens Museum, Illustrasjon

Brev ubb-ms-0262-g-12

Frederik Stang

Brev fra Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre, til D.C. Danielssen

1850-04-24

Brevet signert av statsråd Fredrik Stang

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-01

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1898-02-10

Brev fra Høiesteretsadvokaten E. Boysen til bagermester B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-16

Georg Ossian Sars

Brev til D.C. Danielssen fra Georg Ossian Sars.

1876-11-16

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-15

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1853-02-01

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-15

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1856-03-31

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-34

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 90: [Optegnelse af Naturalier, som kunde afsendes til Universitetets Museum i Christiania.]

Fortegnelse over zoologiske og antikvariske Gjenstande indsamlede paa en reise i Søndfjord 1846. Naturhistoriske optegnelser m. m. Alt paa løse blader.

Naturhistorie, Geologi, 1800-tallet, Zoologi, Museologi, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-e-090

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1873-07-04

Brev fra J.C. Helgesen

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-27

Skrivelser vedk. Selskabet for Norges Vel 1831. (Ang. valg paa medlemmer) 03

1831-04-11

1800-tallet, Selskabet for Norges Vel

Manuskript ubb-ms-0186-d-1-3

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1890-05-06

Copi av Skjøde.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-021

Kvittering på at Christian Magnus Falsen har innbetalt gebyr til ordenskassen 20. Oktober 1825.

1825-10-20

No. 13. Kvittering på at Christian Magnus Falsen har innbetalt den norske ordenskasse i anledning av hans utnevnelse til Kommandør av Nordsjerneordenen bestemte gebyr med 10 spesidaler. Det kvitteres på ordensskattemesternes vegne. Underskrevet av kansellist ...

1800-tallet, Nordstjerneordenen, Kvittering, Gebyr, Orden

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-26

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

Norsk Retstidende #52

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-009-03

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1871-08-14

Brev fra C.M. Hansen, høiesteretsadvokat

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-17

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1893-06-21

Norsk Retstidende #18

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-009-01

Carl Wilhelm Boeck

Brev fra Carl Wilhelm Boeck til Daniel Cornelius Danielssen

1846-07-03

Medisin, Lepra

Brev ubb-ms-2083-b-1-28

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1871-06-17

Brev fra C.M. Hansen, høiesteretsadvokat

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-15

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1842-08-22

Extraktafskrift.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-035

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1893-08-28

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-47

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1871-03-18

Brev fra C.M. Hansen, høiesteretsadvokat

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-08