Widerøe's Flyveselskap A/S

Slettestølen, Åsane

1961-05-16

Mjølkeråen til venstre med Laberget i forgrunnen og Toppe opp til høyre

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018062