Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Gutter som fisker i bekken

Gutt, Barn i lek, Fiske, Barneklær, Fiskestang, Bekk

Fotografi ubb-kk-ns-0990

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204770

Knud Knudsen

Parti ved Godøsund

Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-1570

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Potetopptak ved Kjærafjorden.

Fjord, Kipe, Potetopptak, Trekjørel, Pikkegrev

Fotografi ubb-kk-1318-0818

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204793

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

En hvil i bakken på veien til potetåkeren.

Mann, Kvinne, Hverdagsklær, Sydvest, Kipe, Potetopptak, Strikkeplagg, Trespade

Fotografi ubb-kk-1318-0823

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Mann, Barneklær, Mannsklær, Strikkeplagg, Møllestein

Fotografi ubb-kk-ns-0986

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204764

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gjøvåg, Reksteren på Tysnes]

1970-08-24

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204784

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204760

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Gutter som leker i vannkanten

Barn i lek, Barneklær

Fotografi ubb-kk-ns-0987

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204776

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Fotografi ubb-kk-1318-0822

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kjeaviksholmen, Pollen. Tysnes]

1970-08-24

Kjeaviksholmen, Pollen. Tysnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204795

Knud Knudsen

Nymark paa Tysnæsøen

Mann, Kvinne, Gård, Hest, Hestekjerre, Øy

Fotografi ubb-kk-ns-0292

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204783

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Jakt, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-0820

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Snø, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1202

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Vågen og Sauastølen, Tysnes]

1970-08-24

Vågen og Sauastølen, Tysnes

Oversiktsbilde, Gård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204785

Knud Knudsen

Parti fra Nymark, Tysnæsøen

Vei, Fjell

Fotografi ubb-kk-ns-0290

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Klubben/Raunestøa, Tysnes]

1970-08-24

Klubben/Raunestøa, Tysnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204786

Karl Tombre

[Tysnes?]

Jente, Gutt, Hverdagsklær, Sommer, Ku, Søsken, Landsted

Fotografi ubb-bs-ok-18901

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Robåt

Fotografi ubb-kk-1318-0821

Karl Tombre

[Tysnes?]

Jente, Gutt, Hverdagsklær, Bondekone, Høyonn, Høybør, Ljå

Fotografi ubb-bs-ok-18914

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204781

Knud Knudsen

Godøsund

Gjestgiveriet Godøysund

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjord, Kyst

Fotografi ubb-kk-2127-1571

Knud Knudsen

Pige fra Tysnæs

Studioportrett, Norske folkedrakter, Kvinnebunad, Lue, Tysnesbunad

Fotografi ubb-kk-nf-084

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204796

Knud Knudsen

Parti ved Godøsund

Bolighus, Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-1572

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Oversiktsbilde, Gård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204759

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204792

Knud Knudsen

Parti Fra Tysnæsøen

Fra husmannsplassen Nattevigen, eller på dialekt Natavikjo. Plassen var under Tysnes prestegård

Mann, Hatt, Sjøbod, Husmannsplass

Fotografi ubb-kk-1318-0813

Karl Tombre

[På Tysnes?]

Jente, Sommerkjole, Helletak, Sommer, Hønsehus, Høne

Fotografi ubb-bs-ok-18917

Knud Knudsen

Parti ved Godøsund

Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-1569

Carl Bjørn Olsen

[Tysnes]

Tysnes

Familie og slekt, Robåt

Fotografi ubb-bs-ok-18184

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204782

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204763

Knud Knudsen

Hæglandsvandet paa Tysnæsøen

Vann, Herrehatt, Spaserstav/stokk, Klokkekjede, Sjakett

Fotografi ubb-kk-1622-09260

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Færing lastet med hjelpefôr i Kjærafjorden.

Fjord, Robåt, Færing, Husdyrhold

Fotografi ubb-kk-1318-0816

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bøvika og Lamøya, Tysnes]

1970-08-24

Bøvika og Lamøya, Tysnes

Oversiktsbilde, Gård, Flyfoto, Øy

Fotografi ubb-w-f-204765

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204762

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Gård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204777

Knud Knudsen

Parti af Dampskibsleden til Hardanger ( ved Godøsund)

Mann, Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-1574

Knud Knudsen

[Hovlandsstranden paa Tysnæsøen]

Bygd

Fotografi ubb-kk-nbx-0009

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Landskap

Fotografi ubb-kk-ns-0989

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Skog

Fotografi ubb-kk-ns-1201

Karl Tombre

[Gutt og hund]

Muligens Tysnes

Gutt, Hund, Kortbukse, Sommer, Sjøstøvler

Fotografi ubb-bs-ok-18879

Karl Tombre

[Tysnes?]

Sau, Uthus, Hverdagsklær, Strikkejakke, Bondekone

Fotografi ubb-bs-ok-18889

Knud Knudsen

Parti ved Luksund

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0295

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Raunestøa, Tysnes]

1970-08-24

Raunestøa, Tysnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204787

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204789

Knud Knudsen

Nymark paa Tysnæsøen

Gård, Fjell, Bolighus

Fotografi ubb-kk-ns-0293

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204774

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Frakt av kvernstein

Landskap, Barn, Møllestein, Kvernstein

Fotografi ubb-kk-ns-0988

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Klubben/Raunestøa, Tysnes]

1970-08-24

Klubben/Raunestøa, Tysnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204788

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204797

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Spinning foregikk helst om vinteren innendørs, men rokken måtte tas ut for at dette arbeidet skulle kunne fotograferes.

Mann, Barn, Kvinne, Hverdagsklær, Spinning, Strikking, Eldre

Fotografi ubb-kk-1318-0828

Karl Tombre

[Sommer, ca.1940]

Tysnes?

Brygge, Robåt, Sommerkjole, Sommer, Søsken

Fotografi ubb-bs-ok-18887

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204769

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204791

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Nordlandsjakt ved land ved Skiparviksvågen

Fjell, Sjøbod, Naust, Fjord, Nordlandsjekt

Fotografi ubb-kk-1318-0814

Knud Knudsen

Parti ved Godøsund

Gjestgiveriet i Godøysund i bakgrunnen

Mann, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjord, Robåt

Fotografi ubb-kk-2127-1573

Knud Knudsen

Hovland paa Tysnæsøen

Gård, Fjell, Hesje, Øy

Fotografi ubb-kk-ns-0291

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Landskap, Sund

Fotografi ubb-kk-1318-0811

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Henrik og Kari Kjerafjorden på potetopptak. Sønnen Lars sitter i båten.

Hverdagsklær, Færing, Sydvest, Kipe, Poteter

Fotografi ubb-kk-1318-0815

Knud Knudsen

Parti ved Luksund

Vei, Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0296

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204766

Olai Schumann Olsen

[Fjordabåt "Solstrand"]

Ved Solstråleøya i Godøysund.

Passasjer, Fjordabåt, Kyst

Fotografi ubb-so-1222

Knud Knudsen

Parti fra Godøsund, Tysnæsøen

Mann, Kunstner, Fjell, Fjord, Robåt, Paraply, Regntøy, Herrehatt, Spaserstav/stokk

Fotografi ubb-kk-1318-0801

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204779

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204773

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Robåt, Færing

Fotografi ubb-kk-1318-0817

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204767

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes]

1970-08-24

Tysnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204761

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204778

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Mann, Kvinne, Hverdagsklær, Kipe, Potetopptak

Fotografi ubb-kk-1318-0812

Knud Knudsen

Godøsund

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Sjøbod, Handelssted, Havnebod, Sund

Fotografi ubb-kk-1622-09255

Ukjent

[Tysnes?]

Familie og slekt, Robåt, Strand, Hverdagsklær, Landsted

Fotografi ubb-bs-ok-18919

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Gård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204775

Ukjent

[På vei til stranden?]

Muligens Tysnes

Familie og slekt, Sommerkjole, Sommer, Nikkers

Fotografi ubb-bs-ok-18883

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204771

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Potetopptak

Mann, Kvinne, Hverdagsklær, Kipe, Potetopptak, Pikkegrev

Fotografi ubb-kk-1318-0827

Knud Knudsen

Parti fra Nymark, Tysnæsøen

Fjell, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-ns-0297

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Utenfor stova til kari og Henrik Kjerafjorden

Mann, Kvinne, Jente, Gutt, Hverdagsklær, Tresko, Høybør, Rokk, Poteter, Strikking

Fotografi ubb-kk-1318-0825

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Potetene bæres fra åkeren

Mann, Kvinne, Jente, Hverdagsklær, Kipe, Potetopptak

Fotografi ubb-kk-1318-0826

Thorvald Selmer

Fra Onarheim

Kvinne, Kjole, Krokket, Skigard

Fotografi ubb-bs-ok-16436

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204772

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Nonsmåltid ved potetåkeren.

Mann, Kvinne, Gutt, Hverdagsklær, Sydvest, Kipe, Tine, Melkespann, Potetopptak, Strikkeplagg, Eldre

Fotografi ubb-kk-1318-0824

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204780

Knud Knudsen

Parti fra Nymark, Tysnæsøen

Fjell, Hesje, Øy

Fotografi ubb-kk-ns-0289

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tysnes?]

1970-08-24

Tysnes?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204768

Karl Tombre

[Tordis Tombre på Tysnes?]

Jente, Gutt, Sommerkjole, Hverdagsklær, Sommer, Ungdom, Søsken, Landsted, Høne

Fotografi ubb-bs-ok-18900

Knud Knudsen

Hovlandsstranden paa Tysnæsøen

Gård, Fjell, Bygd, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-ns-0294