Ralph L. Wilson

Nationalteateret fra nedre Drammensveien

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Teater

Fotografi ubb-wil-q-015

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. Udatert.

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-120-82