Atelier KK

Vaagsalmenningen-Bergen.

By- og småsteder, Postkort, Hest, Hestekjerre, Statue, Brostein, Personbil, Forretningsgård, Håndkjerre, Allmenning

Fotografi ubb-kk-pk-0984