Olaf Andreas Svanøe

Nedre Muralmenning før Branden 1916

Folkemengde, Handel, Butikk, Bakeriutsalg, Allmenning, Kipe, Torghandel, Melkespann

Fotografi ubb-bs-fol-01897-004

Olai Schumann Olsen

Murehvælvingen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gate, Brostein, Håndkjerre, Allmenning, Flettet korg, Kipe, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Fotografi ubb-so-0338

Knud Knudsen

Parti fra Muren i Bergen

By- og småsteder, Kaianlegg, Havnebod, Brostein, Tradisjonelle båttyper

Fotografi ubb-kk-nsx-0709

Knud Knudsen

Parti fra Muralmindingen i Bergen

Seilskip, Jekt, Jakt (båttype)

Fotografi ubb-kk-nsx-0342

Enoch Djupdræt

[Hotell Neptun, Bergen]

Hotell Neptun, Bergen

By- og småsteder, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gatelys, Restaurant/Kafe, Allmenning, Folkevogn, Eksteriør

Fotografi ubb-dju-bx-0172

Knud Knudsen

[Østre Muralmenning mot Vågen]

Oversiktsbilde, Hestekjerre, Bolighus, Stereoskopfotografi, Havn, Gatelys, Forretningsgård, Fløttmannstasjon

Fotografi ubb-kk-nbx-0560

Ukjent

ubb-bros-04975

Hest, Hestekjerre, Sjøbod, Fjordabåt, Folkeliv, Gatelys, Fløttmannstasjon

Fotografi ubb-bros-04975

Olai Schumann Olsen

Muralmenning Ø. Berstad

Bil, Bygninger, Forretningsgård

Fotografi ubb-so-2167

Knud Knudsen

Parti af Muralmindingen i Bergen

By- og småsteder, Havnebod, Robåt, Fraktefartøy, Vedhandel

Fotografi ubb-kk-1318-0052

Atelier KK

[Østre Murallmenninge. Muren]

Østre Murallmenninge. Muren

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gate, Butikk, Trikkeskinner, Lastebil, Allmenning, Fotospøkelse

Fotografi ubb-kk-n-315-060

Olai Schumann Olsen

[Lille Markevei/Østre Murallmenning. Avisbud (jenter)]

Lille Markevei/Østre Murallmenning. Avisbud (jenter)

Kvinne, By- og småsteder, Gate, Bolighus, Brostein, Hverdagsklær, Håndkjerre, Murhus, Barn i arbeid, Damehatt, Avisbud

Fotografi ubb-so-0327

Knud Knudsen

Parti af Holbergsalmindingen i Bergen

Feil tittel, bildet er fra Murallmenningen

By- og småsteder, Gate, Seilskip, Brostein, Fraktefartøy, Havneskur, Vedhandel, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-kk-1318-0050

Knud Knudsen

Parti af Strandgaden i Bergen (Mellem Muren og Holbergsalmindingen)

By- og småsteder, Gate, Gatelys, Brostein, Gatehandel

Fotografi ubb-kk-ns-0507

Knud Knudsen

[Østre Murallmenning]

By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Kaianlegg, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-nbx-0167

Knud Knudsen

[Bredals Bageri, Murallmenningen]

Bygninger, Gatelys, Brostein, Bakeri, Allmenning

Fotografi ubb-kk-1318-3507

Knud Knudsen

Parti fra Muralmindingen i Bergen

Venstre side av stereoskopplate

By- og småsteder, Havnebod, Brostein, Tradisjonelle båttyper

Fotografi ubb-kk-ns-0047b

Knud Knudsen

Parti af Strandgaden i Bergen

By- og småsteder, Gate, Brostein, Tønne

Fotografi ubb-kk-ns-1737

Olai Schumann Olsen

[Østre Murallmenning]

Østre Murallmenning

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-so-0334

Knud Knudsen

Muralmendingen (omkr 1879)

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Allmenning

Fotografi ubb-kk-m-158

Knud Knudsen

Strandgaden ved Muren 1865

Gate, Folkeliv, Gatelys, Butikk, Allmenning

Fotografi ubb-kk-m-134

ubb-bros-04987

Oversiktsbilde, Bolighus, Murhus

Fotografi ubb-bros-04987

Olaf Andreas Svanøe

Muralmending Bergen

Fjordabåt, Handel, Kipe, Melkespann

Fotografi ubb-bros-04813

Atelier KK

[Brannruiner , Østre Murallmenning]

By- og småsteder, Soldat, Allmenning, Brannruiner

Fotografi ubb-kk-nax-0252

Knud Knudsen

Muralmendingen i Bergen i -70 aarene

Hestekjerre, Kaianlegg, Seilskip, Brostein, Fraktefartøy, Allmenning, Sjøbad, Tradisjonelle båttyper

Fotografi ubb-kk-m-160

Knud Knudsen

Parti af Strandgaden i Bergen (Mellem Muren og Holbergsalmindingen)

By- og småsteder, Gate, Gatelys, Brostein, Gatehandel

Fotografi ubb-kk-ns-0508

Olai Schumann Olsen

[Østre Murallmenning]

Østre Murallmenning

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Allmenning

Fotografi ubb-so-0295

Knud Knudsen & Co.

Bergen

By- og småsteder, Gate, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0009

Knud Knudsen

Parti af Strandgaden i Bergen

Tittelen på bildet er "Parti af Strandgatden i Bergen" men det er fra øverste del av Østre Murallmenning

By- og småsteder, Gatelys, Allmenning, Allé

Fotografi ubb-kk-ns-0050

Olai Schumann Olsen

[Murallmenningen og Muren]

Murallmenningen og Muren

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kaianlegg, Fjordabåt, Gutt, Jerngjerde, Steintrapp, Hverdagsklær, Håndkjerre

Fotografi ubb-so-0501

Knud Knudsen

Muralmendingen i Bergen

By- og småsteder, Gate, Gatelys, Håndkjerre

Fotografi ubb-kk-1622-08631

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Hest, Hestekjerre, Seilskip

Fotografi ubb-kk-nbx-0166

Knud Knudsen & Co.

[Bergensbrannen 1916]

Bergensbrannen 1916

Brannruiner

Fotografi ubb-kk-nax-0062

Olaf Andreas Svanøe

Nedre Muralmenning før Branden 1916

Folkemengde, Handel, Butikk, Bakeriutsalg, Allmenning, Kipe, Torghandel, Melkespann

Fotografi ubb-bros-05092a

Ukjent

[Murallmenningen]

Folkemengde, Sjøbod, Hestekjøretøy, Gatelys, Håndkjerre

Fotografi ubb-bs-ok-04903

Knud Knudsen

Muralmindingen i Bergen

By- og småsteder, Gate, Seilskip, Gatelys

Fotografi ubb-kk-ns-1740

Knud Knudsen

[Parti af Strandgaden i Bergen]

Mann, By- og småsteder, Jente, Pelsvareforretning, Skinn og lærhandel

Fotografi ubb-kk-nsx-0238

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Seilskip

Fotografi ubb-kk-nbx-0548

K. Knudsen & Co.

Fra branden i Bergen 15.1.1916. Strandgaten seet fra Muren.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Brannruiner

Fotografi ubb-kk-nax-0905

Marcus Selmer

[Murallmenningen sett mot Vågen]

Murallmenningen sett mot Vågen

By- og småsteder, Rekkverk, Allmenning, Barn i grupper

Fotografi ubb-s-086

Knud Knudsen

Parti af Strandgaden i Bergen

By- og småsteder, Gate, Gatelys, Brostein

Fotografi ubb-kk-ns-0086

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Muralmindingen)

By- og småsteder, Kaianlegg, Seilskip, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-kk-ns-1179

Knud Knudsen

Muralmendingen ( omkr 1866)

Seilskip, Butikk, Allmenning

Fotografi ubb-kk-m-164

Knud Knudsen

[Strandgaten og Østre Murallmenning]

Hjørnet av Strandgaten og Østre Murallmenning mot nord.

By- og småsteder, Gate, Hestekjøretøy, Folkeliv, Gatelys, Brostein, Butikk, Forretningsgård, Murhus, Veggur

Fotografi ubb-kk-nbx-0161

Knud Knudsen

[Østre Murallmenning]

By- og småsteder, Bolighus, Forretningsgård, Allmenning

Fotografi ubb-kk-nbx-0162b

Olai Schumann Olsen

[Østre Murallmenningen]

Østre Murallmenningen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Snø

Fotografi ubb-so-0853

Ant. J. Karlsen

Bergenserne afventer Kongens Ankomst

Folkemengde, Bydekorasjon, Paraply

Fotografi ubb-bros-07076

Atelier KK

[Lastebil med valgplakater for Bergen Høyre]

Kampanjelastebil nedenfor Muren

Sykkel, Lastebil, Ungdom, Foreninger, Politikk, Politiske organisasjoner, Valgplakat

Fotografi ubb-kk-n-357-014

Knud Knudsen

Parti fra Muralmindingen i Bergen

By- og småsteder, Kaianlegg, Havnebod, Brostein, Tradisjonelle båttyper

Fotografi ubb-kk-ns-0048

Knud Knudsen

Muralmendingen i Bergen

Oversikt over Vågen, Bryggen og Fjellsiden.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Seilskip, Gatelys, Jerngjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2169

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-nsx-0237

Gustav Brosing

Østre Murallmenning

1961-02-04

By- og småsteder, Snø, Murhus, Allmenning, Vinter

Fotografi ubb-bros-01885

Knud Knudsen

Parti af Strandgaden i Bergen

Sett fra Murallmenningen

By- og småsteder, Gate, Gatelys, Brostein, Kipe, Gatehandel

Fotografi ubb-kk-1318-0053

Knud Knudsen

Parti af Muralmindingen i Bergen

By- og småsteder, Gate, Seilskip, Gatelys, Havnebod, Brostein, Fraktefartøy, Vedhandel, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-kk-1318-0051

Knud Knudsen

Muralmindingen i Bergen

Venstre side

By- og småsteder, Gate, Seilskip, Gatelys

Fotografi ubb-bros-05201b

Lunde

[Fjordabåter ved Østre Murallmenning.]

Båten nærmest Blaauws basar er "Herløfjord", "Seimstrand" og "Manger" (Alversund-Mangers Dampskibsselskab). Båten nærmest er " Masfjord" (Lindaas Masfjordens Damskibsselskab).

Hestekjerre, Kaianlegg, Sjøbod, Fjordabåt, Melkespann, Tømmer, Landgang

Fotografi ubb-bros-01887a

Knud Knudsen

Muralmendingen i Bergen

Hestekjøretøy, Seilskip, Brostein, Havneskur, Sjøfart

Fotografi ubb-kk-1318-2170

Gustav Brosing

Lille Markevei.

Lille Markevei. I bakgrunnen til venstre nr. 12. Til høyre nr.1 som er hjørnet til Østre Muralmenning

Kvinne, By- og småsteder, Murhus, Mur, Gjerde

Fotografi ubb-bros-03054

Knud Knudsen

[Østre Murallmenning]

By- og småsteder, Bolighus, Forretningsgård, Allmenning

Fotografi ubb-kk-nbx-0162a

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Forberedelse til Prinds Oscars Modtagelse).

Folkemengde, By- og småsteder, Flagg, Bydekorasjon, Gate, Gatelys, Klokke/ur, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-ns-1087

Ukjent

[Store Markevei]

Barn, By- og småsteder, Gate, Gutt

Fotografi ubb-bros-04506

Ukjent

[Øster Murallmenningen og murbasaren]

Bryggerivogn fra O.F. Hald bryggeri

Hestekjerre, Kaianlegg, Sjøbod, Hestekjøretøy, Bryggerivogn, Ølvogn

Fotografi ubb-bs-fol-00383-003

Knud Knudsen

[Østre Murallmenning]

Barn i lek, Trehusbebyggelse by, Murhus, Markise, Fotospøkelse, Løpegutt

Fotografi ubb-kk-ncx-0426

Knud Knudsen

[Østre Muralmenning mot Vågen]

Oversiktsbilde, Hestekjerre, Bolighus, Stereoskopfotografi, Havn, Gatelys, Forretningsgård, Fløttmannstasjon

Fotografi ubb-kk-nbx-0026

Knud Knudsen

Parti fra Muralmindingen i Bergen

Høyre side av stereoskopplate

By- og småsteder, Havnebod, Brostein, Tradisjonelle båttyper

Fotografi ubb-kk-ns-0047a

Olai Schumann Olsen

[Østre Murallmenning]

Østre Murallmenning

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Snø

Fotografi ubb-so-0333

Knud Knudsen

[Østre Murallmenning]

By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Kaianlegg, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-nbx-0172

Knud Knudsen

Parti fra Muralmindingen i Bergen

By- og småsteder, Havnebod, Tradisjonelle båttyper

Fotografi ubb-kk-ns-0046

Knud Knudsen

Muralmindingen i Bergen

Venstre side

By- og småsteder, Gate, Seilskip, Gatelys

Fotografi ubb-bros-05201a

Marcus Selmer

20. Muralmendingen i Bergen

Barn, Gatelys, Forretningsgård, Allmenning, Metallgjerde

Fotografi ubb-bros-05209

Knud Knudsen

[Østre Murallmenning]

By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-nbx-0170

Gustav Brosing

Østre Murallmenning

1961-02-04

By- og småsteder, Barn i lek, Snø, Gatelys, Gasslykt, Kjelke, Allmenning, Vinter

Fotografi ubb-bros-01882

Knud Knudsen

[Østre Murallmenning]

By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Kaianlegg, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-nbx-0139

Olai Schumann Olsen

[Markeveien/Murallmenningen]

Markeveien/Murallmenningen

By- og småsteder, Gate, Brostein, Sykkelbud, Bud, Budsykkel

Fotografi ubb-so-0337