Gustav Brosing

Søndre Griegsmug

1959-01-11

Søndre Griegsmug sett mot Nordre Schreudersmuget. Fra høyre Søndre Griegsmug 6,4,2, og Nordre Schreudersmug 11. Rett i mot er Nordre Schreudersmuget 6.

Barn, Kvinne, Bolighus, Snø, Flaggstang, Steintrapp, Kjelke

Fotografi ubb-bros-00329

Ragnvald Wærenskjold

ubb-bros-04916

Bolighus, Gatelys

Fotografi ubb-bros-04916