Knud Knudsen

Dørportal af Aardals gamle Kirke i Sogn

Årdal Kyrkje

Kunstsamling, museum, Dørportal, Utskjæringer, Middelalder-ornamentikk, Byggutsmykning, Stavkirke-utsmykning

Fotografi ubb-kk-1318-0272

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møhlenpris]

1964-08-11

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Bro, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143616

Atelier KK

[Bergens Museums hundreårsjubileum]

1925-04-25

Kong Haakon og professor Kolderup utenfor Historisk museum 25.april 1925 i anledning 100-årsjubileet til Bergens Museum.

Mann, Museum, Personbil, Frakk, Flosshatt

Fotografi ubb-kk-n-278-022

Atelier KK

[Bergens Museums hundreårsjubileum.Kong Haakon]

1925-04-25

Bergens Museums hundreårsjubileum.Kong Haakon

Mann, Museum, Personbil, Flosshatt, Sjåfør

Fotografi ubb-kk-n-278-021

Truls Wiel Wilson

[Billy Wilson utenfor Historisk Museum med Johanneskirken i bakgrunnen.]

Billy Wilson utenfor Historisk Museum med Johanneskirken i bakgrunnen.

By- og småsteder, Hage, Gutt

Fotografi ubb-tww-0180

Atelier KK

[Historisk Museum ved Møhlenprisbakken]

1925-02-20

Datert 20.2.25. Arkitekt Egill Reimers

Universitet og forskning, Museum, Bolighus, Tårn, Arkitekt, Arkitekter, Muséer

Fotografi ubb-kk-n-293-100

Knud Knudsen

Dørportal af Aardals gamle Kirke i Sogn

Kunstsamling, museum, Dørportal, Utskjæringer, Middelalder-ornamentikk, Byggutsmykning, Stavkirke-utsmykning

Fotografi ubb-kk-1318-0273

Atelier KK

[Museumsgjenstander 1925]

Museumsgjenstander 1925

Gjenstander, Museum, Muséer

Fotografi ubb-kk-n-293-103

Knud Knudsen

Dørportal af Aardals gamle Kirke i Sogn

Kunstsamling, museum, Dørportal, Utskjæringer, Middelalder-ornamentikk, Byggutsmykning, Stavkirke-utsmykning

Fotografi ubb-kk-1318-0271

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1950-07-05

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-022883

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Interiør. Mariakirken

Statue, Utskjæringer, Kirkeskip

Fotografi ubb-kk-n-178-030

Atelier KK

[Bygningsarbeid på Historisk Museum]

1925-02-20

Bygningsarbeid på Historisk Museum

Museum, Vindu, Arkitekt, Byggeplass, Arkitekter, Muséer

Fotografi ubb-kk-n-278-028

Atelier KK

[Bergens Museums hundreårsjubileum. Kong Haakon]

1925-04-25

Bergens Museums hundreårsjubileum. Kong Haakon

Mann, Museum, Personbil

Fotografi ubb-kk-n-278-023

Olai Schumann Olsen

[Historisk museum]

Historisk museum

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Museum

Fotografi ubb-so-0738

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bjørgvin Margarinfabrikk, Bergen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Smørfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005008

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Museum

1949-06-19

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-015336

Knud Knudsen

Dørportal af Sogndals gamle Kirke i Sogn

Kunstsamling, museum, Dørportal, Utskjæringer, Middelalder-ornamentikk, Byggutsmykning, Stavkirke-utsmykning

Fotografi ubb-kk-1318-0274

ubb-bs-q-00135-071

Fra Folkeminnekongressen i Bergen 1955. Arne Bjørndal og Carl-Herman Tillhagen. Fra festen på Hist.mus.

Mann, Fest, Spelemann

Fotografi ubb-bs-q-00135-071

Atelier KK

[Historisk Museum. Fotografert fra Olaf Ryes vei]

1925-02-20

Historisk Museum. Fotografert fra Olaf Ryes vei

Universitet og forskning, Museum, Vindu, Arkitekt, Arkitekter, Takrytter, Muséer

Fotografi ubb-kk-n-293-102

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nygårdshøyden]

1962-07-18

Nygårdshøyden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080365

Ukjent

[Den gamle Husmorskolen. Historisk museum. u.å.]

Den gamle Husmorskolen. Historisk museum. u.å.

Gate, Museum, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Husmorskole

Fotografi ubb-bros-03950

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1955-06-02

Møhlenpris

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-080701

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Industrihuset]

1960-07-04

Industrihuset

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009514

Atelier KK

[Historisk museum]

1925-02-20

Datert 20.2.25. Arkitekt Egill Reimers

Universitet og forskning, Museum, Vindu, Arkitekt, Byggeplass, Arkitekter, Takrytter, Muséer

Fotografi ubb-kk-n-293-101

Atelier KK

[Historisk Museum ved Møhlenprisbakken]

1925-02-20

Datert 20.2.25. Arkitekt Egill Reimers

Universitet og forskning, Museum, Bolighus, Tårn, Arkitekt, Arkitekter, Muséer

Fotografi ubb-kk-n-293-099

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen, Muséet

1950-07-05

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-022884

Widerøe's Flyveselskap A/S

A/S Industribygg, Dokken, Bergen

1958-09-06

Oversiktsbilde, Museum, Boligblokk, Bro, Industribygning, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119836

Widerøe's Flyveselskap A/S

Muséet Bergen

1950-07-05

Museum, Boligblokk, Kirke, Havn, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-022813