Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hesthaugen, Åsane]

1962-06-07

Hesthaugen, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070753

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hesthaugen, Åsane]

1962-06-07

Hesthaugen, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070749

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hesthaugen, Åsane]

1962-06-07

Hesthaugen, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070755

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hesthaugen, Åsane]

1962-06-07

Hesthaugen, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070750

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hesthaugen, Åsane]

1962-06-07

Hesthaugen, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070752

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hesthaugen, Åsane]

1962-06-07

Hesthaugen, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070747

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hesthaugen, Åsane]

1962-06-07

Hesthaugen, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070746

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hesthaugen, Åsane]

1962-06-07

Hesthaugen, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070751

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hesthaugen, Åsane]

1962-06-07

Hesthaugen, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070745

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hesthaugen, Åsane]

1962-06-07

Hesthaugen, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070748

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hesthaugen, Åsane]

1962-06-07

Hesthaugen, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070754

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nyborg

1962-06-17

Hesthaugen med den gamle skysstasjonen langs veien bak i bildet. Skysstasjonen lå ved den Trondhjemske postvegen.

Oversiktsbilde, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Postveien til Trondheim, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070756