Widerøe's Flyveselskap A/S

[Brakeveien. Vardesvingen. Fyllingsdalen]

1964-09-21

Brakeveien. Vardesvingen. Fyllingsdalen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146630

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fyllingsdalen. Varden]

1961-08-17

Fyllingsdalen. Varden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051711

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Varden]

1966-07-07

Varden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-168300

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Varden]

1964-09-21

Varden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146637

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hesjaholtet]

1966-07-07

Hesjaholtet

Oversiktsbilde, Boligblokk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-168301

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Varden]

1964-09-21

Varden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146638

[Varden. Brakeveien]

1966-07-07

Varden. Brakeveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-168299