Johan von der Fehr

[Rådalen]

Rådalen

Landskap, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-bs-q-00126-001

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nordås

1963-06-08

Rå skole

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-108264

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rådal

1963-06-08

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-108266

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådal]

1963-06-08

Rådal

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-108257

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rådal

1963-06-08

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-108276

Norvin Reklamefoto

Rådal idrettsanlegg

Oversiktsbilde, Flyfoto, Idrettsbane

Fotografi ubb-nor-r-0660

Norvin Reklamefoto

Rådal idrettsanlegg

Oversiktsbilde, Flyfoto, Idrettsbane

Fotografi ubb-nor-r-0659a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1961-08-23

Rådalen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053471

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rådal

1963-06-08

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-108265

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1961-08-23

Rådalen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053464

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1965-05-29

Rådalen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149093

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1961-08-23

Rådalen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053462

Ukjent

Nordås gård

Bruket til v. ble revet før bygging av Nordåstunet og Obersthaugen. Til h. ser vi Iristunet.

Gård

Fotografi ubb-bs-ok-19891-016

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1961-08-23

Rådalen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053463

Norvin Reklamefoto

[Rådal]

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0659b

Johan von der Fehr

[Rådalen]

Rådalen

Landskap, Elv, Robåt

Fotografi ubb-bs-q-00126-002