Knud Knudsen

Parti fra Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Mann, Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1036

Atelier KK

Fra Bødalssæteren, Nordfjord. Isbræ fra Lodalen

Postkort, Isbre

Fotografi ubb-kk-pk-1053

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

Selene er til venstre, fjøs til høyre.

Isbre, Seter

Fotografi ubb-kk-1318-0911

Knud Knudsen

Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0914

Knud Knudsen

Parti fra Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1035

Knud Knudsen

Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0912

Knud Knudsen

Parti af Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0916

Atelier KK

Loen - Bødal

Gml.kopi

Postkort, Elv, Fjell, Isbre

Fotografi ubb-kk-pk-3492

Knud Knudsen

Parti af Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0915

Atelier KK

Fra Bødalssæteren, Nordfjord

Postkort, Isbre

Fotografi ubb-kk-pk-1060

Marcus Selmer

Høifjeldsbilled fra Nordfjord, Bødalssæter i Lodalen

Landskap, Isbre, Seter

Fotografi ubb-bs-fol-01180-001

Knud Knudsen

Parti af Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1033

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

Elvene i bakgrunnen heter "Fessene" (fossane)

Mann, Isbre, Seter

Fotografi ubb-kk-1318-0908

John Bernhard Rekstad

[Bødalsbræ, Jostedalsbreen]

Bødalsbræ, Jostedalsbreen

Landskap, Isbre

Fotografi ubb-jr-130-004

John Bernhard Rekstad

[KartnrBødalsbreen, Loen Jostedalsbreen]

KartnrBødalsbreen, Loen Jostedalsbreen

Landskap, Fjell, Isbre

Fotografi ubb-jr-130-002

John Bernhard Rekstad

[Bødalsbreen, Loen Jostedalsbreen 19/9-1900]

1900-09-19

Bødalsbreen, Loen Jostedalsbreen 19/9-1900

Landskap, Fjell, Isbre

Fotografi ubb-jr-130-001

Knud Knudsen

Bødalsbræen, Loen i Nordfjord.

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0913

Knud Knudsen

Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Fra Kasse 11

Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1034