1422, 3. april. Tandar (Ringsaker, Hedmark)

To menn gjør kjent at Tord Narvessøn solgte til Narve Ogmunddøn begge Rustad-gårdene i Ringsaker (Hedemark).

salg

Diplom ubb-diplom-0091