Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blindheim]

1965-07-13

Blindheim

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-152409

Widerøe's Flyveselskap A/S

Haukland

1969-10-02

Gaupås i Arna i forgrunnen og Blindheim i Åsane lenger bak

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203131

Widerøe's Flyveselskap A/S

Blindheim

1962-06-17

Oversiktsbilde, Gård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070696

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blindheim]

1965-07-13

Blindheim

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-152392

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blindheim, Åsane]

1962-06-07

Blindheim, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070692

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blindheim, Åsane]

1962-06-07

Blindheim, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070695

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blindheim, Åsane]

1962-06-07

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070701

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blindheim, Åasne]

1969-10-02

Blindheim, Åasne

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203128b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blindheim, Åsane]

1962-06-07

Blindheim, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070693

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blindheim]

1965-07-13

Blindheim

Oversiktsbilde, Gård, Hesje, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-152404

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blindheim]

1965-07-13

Blindheim

Oversiktsbilde, Gård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-152418

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blindheim, Åsane]

1962-06-07

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070697

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blindheim, Åsane]

1962-06-07

Blindheim, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070698

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blindheim, Åsane]

1962-06-07

Blindheim, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070700

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blindheim]

1965-07-13

Blindheim

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-152410

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blindheim, Åsane]

1962-06-07

Blindheim, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070699