Rolf Norvin

[Hverdagsliv under andre verdenskrig]

Hverdagsliv under andre verdenskrig. Chr. Michelsenegt. 4 mot Valkendorfsgt.

Blending

Fotografi ubb-ohk-017-069