Knud Knudsen

[Alvøen]

Sjøbod, Robåt, Hardangerjakt, Papirfabrikk

Fotografi ubb-kk-nbx-0372

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1964-08-11

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-f-143571

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrik A/S

1954-08-20

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078474

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1954-08-20

Alvøen

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078468

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøens papirfabrikk, oversiktsbilde]

Alvøens papirfabrikk, oversiktsbilde

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005506

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1954-08-21

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078555

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1961-08-17

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-f-051550

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1961-08-17

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-f-051566

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1961-08-17

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-f-051595

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1954-08-21

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078554

Birger Huun

Alvöens papirfabrik

1915-08-07

Fabrikk, Robåt, Papirfabrikk

Fotografi ubb-huun-0032

Knud Knudsen

Parti fra Alvøen ved Bergen

Bolighus, Fjord, Kontor, Bjelle, Allé

Fotografi ubb-kk-1318-2135

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøens papirfabrikk, oversiktsbilde]

Alvøens papirfabrikk, oversiktsbilde

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005507

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen, oversiktsbilde]

Alvøen, oversiktsbilde

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005516

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1964-08-11

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-f-143570

Olai Schumann Olsen

[Alvøen]

Alvøen

Papirfabrikk

Fotografi ubb-so-2145

Norvin Reklamefoto

[Kvinne i arbeid på Alvøens Papirfabrikk]

Kvinne i arbeid på Alvøens Papirfabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Taklampe, Verkstedsmaskin, Papirfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0139

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrikk A/S

1948-10-08

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-013835

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-005514

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005514

Ralph L. Wilson

Parti fra Alvøen

Oversiktsbilde, Bolighus, Fabrikk

Fotografi ubb-wil-p-053

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-078550

1954-08-21

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078550

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1954-08-21

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078553

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrik A/S

1954-08-20

Alvøen

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078470

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrik A/S

1954-08-20

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078473

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrikk A/S

1948-10-08

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-013836

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøen - pr. Bergen

Alvøen, oversiktsbilde

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005505

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrikk A/S

1954-08-20

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078471

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1961-08-17

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-f-051548

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrik A/S

1954-08-20

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078472

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrik A/S

1954-08-20

Alvøen

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078466

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrikk A/S

1954-08-20

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078467

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1954-08-20

Alvøen

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078469

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1961-08-17

Alvøen

Oversiktsbilde, Flyfoto, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-f-051552