Ukjent

[Fosswinckelsgate-Keysersgate]

Fosswinckelsgate-Keysersgate I 1968 var Bergens Tidende eier av huset. Huset er revet nå

Bolighus, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bros-09026

Ukjent

[Kø utenfor melkeutsalg i Fosswinckelsgate under første verdenskrig.]

Politi, Melkespann, Meieriutsalg

Fotografi ubb-bs-ok-03334

K. Knudsen & Co.

[Fosswinckels gate og Vestre Torvgate]

Fosswinckels gate og Vestre Torvgate

Gate, Boligblokk

Fotografi ubb-kk-nkx-0217

Ralph L. Wilson

Foswinckelsgate v/ u. phils pikeskole. N - S

Fosswinckels gate

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Skole, Løpegutt

Fotografi ubb-wil-a-016

Norvin Reklamefoto

Røde Kors

1951-05-05

Gatelys, Hospital, Personbil, Murhus, Eksteriør

Fotografi ubb-nor-r-0603

Olaf Andreas Svanøe

Bergen - Foswinkelgade

Kortnummer No. 323

Postkort, Bygninger

Postkort ubb-bs-pkb-00336

Knud Knudsen

[Fosswinckels gate]

Hage, Vei, Bolighus, Gatelys, Flaggstang, Stillas

Fotografi ubb-kk-ndx-0269

Norvin Reklamefoto

Røde Kors

Gatelys, Hospital, Brostein, Personbil, Bakeriutsalg, Murhus, Eksteriør

Fotografi ubb-nor-r-0614

Marcus Selmer

[Nygårdsalleèn sett mot Museèt og bebyggelsen langs Fosswinckels gate.]

Nygårdsalleèn sett mot Museèt og bebyggelsen langs Fosswinckels gate.

Oversiktsbilde, Allé

Fotografi ubb-s-054

Ukjent

[Fosswinckels gate]

Fosswinckels gate

Oversiktsbilde, Hage, Skole

Fotografi ubb-bros-01043

[Bergen fra Nygård]

1928-04-26

Fosswinckels gt. 60-62, Allégt. 46-48 og Nygårdsgt. 89 er bygninger tegnet av arkitkt Hans Heinrich Jess

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-bs-ok-05051-003

Olaf Andreas Svanøe

Bergen - Foswinkelgade

Ulrike Pihls Hus

Postkort, Bygninger

Postkort ubb-bs-pkb-00336