Knud Knudsen

Stalheimsberget i Nærødalen, Sogn

Veianlegg, Dal, Fjell, Foss, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-2127-0211

Knud Knudsen

Nærødalen, Sogn

Elv, Veianlegg, Dal, Fjell

Fotografi ubb-kk-ndx-0066

Atelier K. Knudsen

Stalheimskleven

Postkort, Fjell

Fotografi ubb-kk-pk-0044

Knud Knudsen

Udsigt fra Stalheimsberget mod Gudvangen

Elv, Veianlegg, Dal, Fjell

Fotografi ubb-kk-2127-0206

Knud Knudsen

Stalheimskleven i Næredalen, Sogn

Veianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Foss, Veislynge

Fotografi ubb-kk-1622-08819

Knud Knudsen

Nærødalen i Sogn

Elv, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-ndx-0067b

Knud Knudsen

Nærødalen i Sogn

Elv, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-ndx-0067a

Knud Knudsen

Stalheimskleven i Næredalen, Sogn

Veianlegg, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-08821

Knud Knudsen

Nærødalen i Sogn

Elv, Dal, Fjell

Fotografi ubb-kk-nb-2533c

Knud Knudsen

Stalheimsberget, Nerødalen i Sogn

Elv, Dal, Vei, Fjell

Fotografi ubb-kk-ns-0583

Knud Knudsen

Udsigt fra Stalheimsberget nedover Nærødalen

Elv, Veianlegg, Dal, Fjell, Jerngjerde

Fotografi ubb-kk-2127-0207

Knud Knudsen

Nærødalen i Sogn

Elv, Dal, Fjell

Fotografi ubb-kk-nb-2533a

Knud Knudsen

Stalheimskleven, Vos.

Veianlegg, Dal, Foss

Fotografi ubb-kk-2127-0053

Knud Knudsen

Nærødalen i Sogn

Elv, Dal, Fjell

Fotografi ubb-kk-nb-2533b

Knud Knudsen

Stalheimskleven i Næredalen, Sogn

Veianlegg, Dal, Veislynge

Fotografi ubb-kk-1622-08822

Knud Knudsen

Parti ved Stalheimsberget, Nerødalen i Sogn

Dal, Vei, Fjell, Elvestryk, Steinbro

Fotografi ubb-kk-ns-0584

Marcus Selmer

Stalheimskleven i Nærødalen, Bergens Stift.

Landskap, Jente, Vei

Fotografi ubb-bs-fol-01748

Knud Knudsen

Nærødalen seet fra Stalheimskleven, Vos.

Gård, Dal, Fjell, Gutt, Jerngjerde, Hverdagsklær, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0052

Knud Knudsen

Udsigt fra Stalheimskleven nedover Nerødalen i Sogn

Mann, Gård, Dal, Hverdagsklær, Stabbestein, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-1827

Knud Knudsen & Co.

Voss: Stalheimskleven

Elv, Vei, Foss

Fotografi ubb-kk-nk-0044a

Knud Knudsen

Stalheimskleven i Næredalen, Sogn

Veianlegg, Dal, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Foss, Veislynge

Fotografi ubb-kk-1622-08820

Knud Knudsen

Nærødalen seet fra Stalheimskleven, Vos.

Gård, Dal, Fjell, Jerngjerde, Stabbestein, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-0051