Atelier KK

[Kystlandskap, sett mot Leirvik og Leirvikneset, Godvik og Breivik, Bergen.]

Kystlandskap, sett mot Leirvik og Leirvikneset, Godvik og Breivik, Bergen.

Bolighus, Naust, Bygd, Vik, Nes

Fotografi ubb-kk-n-254-061

Atelier KK

[Kystlandskap. Leirvikneset, Bergen]

Kystlandskap. Leirvikneset, Bergen

Vei, Bolighus, Naust, Fjord, Øy, Nes

Fotografi ubb-kk-n-254-064

Atelier KK

[Kystlandskap. Leirvik og Leirvikneset, Bergen, mot Godvik og Breivik.]

Kystlandskap. Leirvik og Leirvikneset, Bergen, mot Godvik og Breivik.

Bolighus, Naust, Bygd, Vik, Nes

Fotografi ubb-kk-n-254-063