Atelier KK

Eidsvågsveiens åpning

1930-11-10

Den nye veien rund Eidsvågneset ble åpnet 11. november 1930

Mann, Vei, Portal

Fotografi ubb-kk-n-369-009

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eidsvågveien, mellom Lønborg og Eidsvågneset]

1958-09-06

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119817

Atelier KK

Eidsvågsveiens åpning

1930-11-10

Den nye veien rund Eidsvågneset ble åpnet 11. november 1930

Vei, Buss, Portal

Fotografi ubb-kk-n-369-005

Atelier KK

Eidsvågsveiens åpning

1930-11-10

Den nye veien rund Eidsvågneset ble åpnet 11. november 1930

Vei, Bil, Paraply, Buss, Portal

Fotografi ubb-kk-n-369-008

Atelier KK

Eidsvågsveiens åpning

1930-11-10

Den nye veien rund Eidsvågneset ble åpnet 11. november 1930

Vei, Bil, Buss, Portal

Fotografi ubb-kk-n-369-010

Atelier KK

Eidsvågsveiens åpning

1930-11-10

Den nye veien rund Eidsvågneset ble åpnet 11. november 1930

Vei, Bil, Paraply, Buss, Portal

Fotografi ubb-kk-n-369-001

Atelier KK

Eidsvågsveiens åpning

1930-11-10

Den nye veien rund Eidsvågneset ble åpnet 11. november 1930

Folkemengde, Vei, Portal

Fotografi ubb-kk-n-369-004

Atelier KK

Eidsvågsveiens åpning

1930-11-10

Den nye veien rund Eidsvågneset ble åpnet 11. november 1930

Vei, Bil, Portal

Fotografi ubb-kk-n-369-012

Atelier KK

Eidsvågsveiens åpning

1930-11-10

Den nye veien rund Eidsvågneset ble åpnet 11. november 1930

Folkemengde, Vei, Portal

Fotografi ubb-kk-n-369-006

Atelier KK

Eidsvågsveiens åpning

1930-11-10

Den nye veien rund Eidsvågneset ble åpnet at Fylkesmannen 11. november 1930

Mann, Vei, Portal

Fotografi ubb-kk-n-369-003

Atelier KK

Eidsvågsveiens åpning

1930-11-10

Den nye veien rund Eidsvågneset ble åpnet 11. november 1930

Vei, Bil, Portal

Fotografi ubb-kk-n-369-011

Atelier KK

Eidsvågsveiens åpning

1930-11-10

Den nye veien rund Eidsvågneset ble åpnet 11. november 1930

Vei, Bil, Portal

Fotografi ubb-kk-n-369-002

Atelier KK

Eidsvågsveiens åpning

1930-11-10

Den nye veien rund Eidsvågneset ble åpnet 11. november 1930

Folkemengde, Vei, Portal

Fotografi ubb-kk-n-369-007