Knud Knudsen

Parti fra Skagajel, Fortundalen i Sogn

Gård, Dal, Fjell, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-1907

Knud Knudsen

Parti fra Havhellen mod Fortundalen i Sogn

Fjord, Båtstø

Fotografi ubb-kk-1622-08296

Knud Knudsen

Parti fra Fortundalen i Sogn.

Elv, Foss, Uthus, Stige

Fotografi ubb-kk-1318-1911

Knud Knudsen

Parti fra Skagajel, Forthundalen i Lyster

Fjell, Kvern/mølle (bygdemølle), Elvestryk, Juv

Fotografi ubb-kk-ns-1803

Knud Knudsen

Parti fra Skjolden mod Fortundalen, Sogn

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1622-08301

Knud Knudsen

Parti fra Skagajel, Forthundalen i Lyster

Foss, Elvestryk, Juv

Fotografi ubb-kk-ns-1805

Knud Knudsen

Parti af Forthundalen, Lyster

Elv, Gård, Dal

Fotografi ubb-kk-ns-1802

Knud Knudsen

Skagajel, Fortundalen i Sogn.

Dal, Fjell, Foss, Elvestryk, Juv

Fotografi ubb-kk-1318-1908

John Bernhard Rekstad

[Oppover Fortunsdalen]

Oppover Fortunsdalen

Oversiktsbilde, Elv, Dal

Fotografi ubb-jr-120-015

Knud Knudsen

Parti fra Skagajel, Forthundalen i Lyster

Foss, Juv

Fotografi ubb-kk-ns-1804

Knud Knudsen

Parti af Fortundalen med den gamle Bro i Sogn.

Elv, Dal, Trebro

Fotografi ubb-kk-1318-1910

Knud Knudsen

Parti ved Broen i Forthundalen, Lyster

Elv, Dal, Trebro

Fotografi ubb-kk-ns-1806

Ralph L. Wilson

Fortundalen

Landauer

Fotografi ubb-wil-m-422

Knud Knudsen

Parti fra Fortundalen i Sogn.

Dal, Fjell, Kvern/mølle (bygdemølle), Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-1912

Catharine Hermine Kølle

'Fortundal i Sogn'

Fortundalen, Luster.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000489

John Bernhard Rekstad

[Nerover Fortunsdalen fra vegen til Berge]

Nerover Fortunsdalen fra vegen til Berge

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-jr-120-016

Fortun dalen

Plansje 2

Landskap, Litografi

Fotografi ubb-bs-fol-00213-003

Knud Knudsen

Skagajel, Fortundalen i Sogn.

Dal, Fjell, Foss, Elvestryk, Juv

Fotografi ubb-kk-1318-1909