Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

1970-09-19

Kaianlegg, Skip, Havn, Jernbaneskinner, Havnelager

Fotografi ubb-nor-n-0735

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nygårdshøyden]

1961-08-19

Nygårdshøyden

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-139481

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Industrihuset. Møhlenpris]

1962-07-18

Industrihuset. Møhlenpris

Oversiktsbilde, Industribygning, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080461

Widerøe's Flyveselskap A/S

A/S Industribygg, Dokken, Bergen

1958-09-06

Oversiktsbilde, Museum, Boligblokk, Bro, Industribygning, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119836

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Skole, Gassverk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009513

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møhlenpris]

1964-08-11

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Bro, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143616

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

A/S Industribygg, Bergen

1955-06-10

Møhlenpris.

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Brobygging, Flyfoto, Lagerskur

Fotografi ubb-w-sh-082290

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen - Dokkeskjærskaien

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Båtforening, Gassverk, Gasstank, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005017

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møhlenpris]

1962-07-18

Møhlenpris

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080462

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken. Havnelageret]

1962-07-18

Jekteviken. Havnelageret

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Havnelager, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080463

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Industrihuset]

1960-07-04

Industrihuset

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009514

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

1970-09-19

Kaianlegg, Skip, Havn, Jernbaneskinner, Havnelager

Fotografi ubb-nor-n-0731

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Torborg Nedreaas gate. Jekteviken]

1958-09-06

Torborg Nedreaas gate. Jekteviken

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Boligblokk, Skip, Gassverk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119835