Catharine Hermine Kølle

'Tonningsnæsset ved Bergen*

Tonningsneset og utløpet av Møllendalselven, ved Store Lungegårdsvann i Bergen. Signatur: C.H. Kølle.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000480

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møllendal]

1970-08-24

Møllendal

Oversiktsbilde, Båtforening, Gravplass, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204888

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møllendal]

1970-08-24

Møllendal

Oversiktsbilde, Gravplass, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204879