Olaf Andreas Svanøe

Kong Oscars gade

Svanøes studio og reklamemonter til venstre i bildet.

Postkort, Gate, Hospital, Fotografisk atelier

Postkort ubb-bs-pkb-00403

Olaf Andreas Svanøe

Kong Oscars gade

Postkort, Gate, Hospital

Postkort ubb-bs-pkb-00264