Karl Tombre

[Aase Tombre g. Hornnes og Harald Tombre]

Kronstad

Jente, Gutt, Barn i lek, Barneklær, Gyngehest, Nettinggjerde, Leketrillebår

Fotografi ubb-bs-ok-18961

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hundstadsvingen]

1960-07-04

Hundstadsvingen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009389