Atelier KK

[Interiør, Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Interiør, Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22

Kjøtthandel, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Storfeskrott, Slagtere & pølsemakere

Fotografi ubb-kk-n-261-008

Atelier KK

[Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22

Vindu, Gatelys, Gatedør, Markise, Kjøtthandel, Slagtere & pølsemakere, Griseskrott

Fotografi ubb-kk-n-261-004

Atelier KK

[Interiør, Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Interiør, Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22

Kjøtthandel, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Pølser, Slagtere & pølsemakere, Skinke

Fotografi ubb-kk-n-261-006

Atelier KK

[Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22

Vindu, Gatelys, Butikk, Gatedør, Markise, Kjøtthandel, Slagtere & pølsemakere, Griseskrott

Fotografi ubb-kk-n-261-003

Atelier KK

[Interiør Vestlandske Salslag]

Interiør Vestlandske Salslag

Kjøtthandel, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Slakteri, Pølser, Slagtere & pølsemakere

Fotografi ubb-kk-n-261-005

Atelier KK

[Interiør fra Vestlandske Salslag]

Interiør fra Vestlandske Salslag

Kjøtthandel, Butikkinteriør, Disk, Slakteri, Pølser, Slagtere & pølsemakere

Fotografi ubb-kk-n-261-007