Norvin Reklamefoto

Sverre W. Monsen A/S

1957-07-09

Kvinne i seng; reklame for Sverre W. Monsen

Kvinne, Reklame, Kvinner i arbeid, Manufakturhandel, Seng, Fotomodell

Fotografi ubb-nor-m-0998

Norvin Reklamefoto

Sverre W. Monsen A/S

1964-05-14

Butikk, Eksteriør, Manufakturhandel, Varemagasin

Fotografi ubb-nor-m-0968

Norvin Reklamefoto

Sverre W. Monsen A/S

1957-07-09

To kvinner i senger; reklame for Sverre W. Monsen A/S

Kvinne, Reklame, Kvinner i arbeid, Manufakturhandel, Seng, Fotomodell

Fotografi ubb-nor-m-0997

Norvin Reklamefoto

Sverre W. Monsen A/S

Butikk, Eksteriør, Manufakturhandel, Vindusutstilling

Fotografi ubb-nor-m-0990

Norvin Reklamefoto

Sverre W. Monsen A/S

1957-07-09

Kvinne i seng; reklame for Sverre W. Monsen

Kvinne, Reklame, Kvinner i arbeid, Manufakturhandel, Seng, Fotomodell

Fotografi ubb-nor-m-0999

Atelier K. Knudsen

[Utstilling av himmelseng m/dame]

Utstilling av himmelseng m/dame

Kvinne, Bord, Lampe, Manufakturhandel, Manufakturforretninger, Himmelseng

Fotografi ubb-kk-n-310-023

Norvin Reklamefoto

Sverre W. Monsen A/S

1964-05-14

Butikk, Eksteriør, Manufakturhandel, Varemagasin

Fotografi ubb-nor-m-0969

Atelier K. Knudsen

[To barnesenger]

To barnesenger

Manufakturhandel, Seng, Manufakturforretninger

Fotografi ubb-kk-n-310-024