Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1912.

1912-05-31

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig angående en ledig post ved Hambros skole i Bergen. Petersen er interessert i denne og søker Sheteligs hjelp.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-490-a-01

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1919.

1919-07-29

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-490-a-11

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1918.

1918-03-15

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig angående et budsjett.

Arkeologi, Brev, Bergens Museum

Brev ubb-ms-1201-490-a-06

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1919.

1919-04-11

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han ber om råd rundt fotograferingen av Barokmesterens dyrehode.

Fotografi, Arkeologi, Brev, Bergens Museum

Brev ubb-ms-1201-248-03

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1918.

1918-01-02

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han takker for tilsendt avhandling.

Arkeologi, Brev, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-01

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1919.

1919-07-26

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-490-a-10

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1918.

1918-03-21

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. Anton Wilhelm Brøgger har bedt Petersen om å skrive et par sider til tidsskriftet Oldtiden om Bendix Edvard Bendixen i anledning hans død. Petersen ber ...

Nekrologer, Arkeologi, Brev, Oldtiden

Brev ubb-ms-1201-490-a-05

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1926.

1926-03-19

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig angående en tegning av en stor seng i Osebergfundet.

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Tegninger, Universitetet i Oslo, Utgraving, Osebergfunnet

Brev ubb-ms-1201-248-08

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1915.

1915-07-20

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. Petersen vurderer å anvende vikingtidens våpenmateriale til sin doktorgradsavhanding og ønsker å rådføre seg med Shetelig om dette,

Arkeologi, Våpen, Brev, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-490-a-04

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1921.

1921-03-14

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig hvor han blant annet takker for hvordan en publikasjon av Sheteligs arbeid har gjort stoffet mer tilgjengelig for andre.

Arkeologi, Brev, Vikingtiden, Osebergfunnet

Brev ubb-ms-1201-490-a-14

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1922.

1922-12-18

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-05

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1918.

1918-12-19

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig om blant annet sin økonomiske situasjon og doktorgradsavhandling.

Arkeologi, Brev, Vikingtiden, Osebergfunnet

Brev ubb-ms-1201-490-a-07

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1913.

1913-08-06

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. Petersen har etter et år i Bergen flyttet østover, og skriver at det er beklagelig at han ikke har fullført et eneste arkeologisk arbeide i ...

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-490-a-02

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1920.

1920-04-23

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-490-a-12

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1919.

1919-06-16

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig om blant at Petersen har fått avslag på søkte midler.

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-490-a-09

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1919.

1919-05-31

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Oldtiden

Brev ubb-ms-1201-490-a-08