Atelier KK

A/S Norsk Valseverk

1917-12-18

Interiør fra A/S Norsk Valseverk, med arbeidere (5 personer) 18/12-17

Arbeider, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-218-018

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Bolighus, Skog, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Brakker, Industriutbygging, Damplokomotiv, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-002

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norsk Blikvalseverk A/S, Simonsviken

1955-06-10

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-082314

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Norsk Blikkvalseverk i Simonsvik]

1961-08-19

Norsk Blikkvalseverk i Simonsvik

Oversiktsbilde, Industriområde, Flyfoto, Valseverk

Fotografi ubb-w-sh-119806

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917

Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-046

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Fjell, Bolighus, Skur, Gravemaskin, Brakker, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-004

Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Maskiner for blikkvalsing.

Fabrikk, Arbeider, Maskinhall, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-bs-fol-01875-005

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norsk Blikvalseverk A/S, Simonsvik

1955-06-10

Oversiktsbilde, Industriområde, Flyfoto, Blikkvarefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-082311

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 3 arbeidere 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 3 arbeidere 1917

Kran, Arbeider, Verkstedsmaskin, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-042

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norsk Blikvalseverk A/S, Simonsvik

1955-06-10

Oversiktsbilde, Industribygning, Flyfoto, Blikkvarefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-082310

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Fjell, Bolighus, Skur, Brakker, Industriutbygging, Støttemur, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-010

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Bolighus, Skog, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Brakker, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-001

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 5 arbeidere 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 5 arbeidere 1917

Arbeider, Verkstedsmaskin, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-045

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk.]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk.

Arbeider, Ungdom, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-218-020

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Valseverket]

1964-08-11

Valseverket

Oversiktsbilde, Flyfoto, Valseverk

Fotografi ubb-w-f-143589

Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Pakking, ferdige stålplater.

Fabrikk, Arbeider, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-bs-fol-01875-006

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsviken pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsviken pr. Bergen 1916

Skur, Stillas, Telefonstolpe, Brakker, Trillebår, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Treplank, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-006

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Skur, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-026

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Trematerialer, Telefonstolpe, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-023

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 4 arbeidere 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 4 arbeidere 1917

Arbeider, Verkstedsmaskin, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-044

Atelier KK

[Fabrikkbygning hos A/S Norsk Valseverk 1917]

Fabrikkbygning hos A/S Norsk Valseverk 1917

Vei, Bolighus, Fabrikk, Skorstein, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-229-047

Atelier KK

[Interiør fra ovnshallen på A/S Norsk Valseverk 1917]

Interiør fra ovnshallen på A/S Norsk Valseverk 1917

Ovn, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-218-023

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sjøkrigsskolen med Valseverket t.v.]

1963-06-01

Sjøkrigsskolen med Valseverket t.v.

Oversiktsbilde, Flyfoto, Valseverk, Sjøkrigsskole

Fotografi ubb-w-f-104940

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917

Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-218-025

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 9 arbeidere]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 9 arbeidere

Arbeider, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-043

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 1 arbeider 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 1 arbeider 1917

Arbeider, Skyggelue, Verkstedsmaskin, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-039

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Kaianlegg, Lekter, Industriutbygging, Tømmer, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-022

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Norsk valseverk A/S, Simonsvik]

1955-06-10

Norsk valseverk A/S, Simonsvik

Oversiktsbilde, Industribygning, Flyfoto, Blikkvarefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-082312

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-07-31

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Kaianlegg, Kran, Industriutbygging, Tømmer, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-030

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Valseverket]

1964-08-11

Valseverket

Oversiktsbilde, Flyfoto, Valseverk

Fotografi ubb-w-f-143588

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Bolighus, Skur, Arbeider, Gravemaskin, Brakker, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Treplank, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-009

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Simonsvik]

1963-06-01

Simonsvik

Oversiktsbilde, Industribygning, Flyfoto, Valseverk

Fotografi ubb-w-f-104942

Atelier KK

[Anlegg og arbeidere ved Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Anlegg og arbeidere ved Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Vei, Skur, Arbeider, Brakker, Industriutbygging, Trebro, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-016

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk. Fire arbeidere 1917]

1917-12-18

Interiør fra A/S Norsk Valseverk. Fire arbeidere 1917

Arbeider, Verkstedsmaskin, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-218-024

Ukjent

[Norsk Valseverk A/S]

Fabrikkbygget sett fra utsiden, utsikt inn mot Simonsviken, Laksevåg.

Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-bs-fol-01875-001

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk.]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk.

Arbeider, Verkstedsmaskin, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-218-021

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk., Simonsvik pr. Bergen 1916]

Vei, Bolighus, Flaggstang, Industriutbygging, Trebro, Valseverk, Metalvarefabrikker, Ås, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-020

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Vei, Låve, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-029

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Norsk Blikvalseverk A/S, Simonsvik]

Norsk Blikvalseverk A/S, Simonsvik

Oversiktsbilde, Flyfoto, Valseverk

Fotografi ubb-w-sh-005570

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Vei, Arbeider, Gravemaskin, Brakker, Jernbaneskinner, Trillebår, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Treplank, Ås

Fotografi ubb-kk-n-147-007

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Stillas, Brakker, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-024

Atelier KK

A/S Norsk Valseværk 18/12 1917

1917-12-18

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 3 arbeidere 18/12-17

Arbeider, Verkstedsmaskin, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-037

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 10 arbeidere 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 10 arbeidere 1917

Arbeider, Verkstedsmaskin, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-040

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Skur, Industriutbygging, Støttemur, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-028

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Vei, Bolighus, Skog, Skur, Telefonstolpe, Brakker, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-003

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Fjell, Bolighus, Arbeider, Gravemaskin, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-017

Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Fabrikkhallen i arbeidstiden.

Fabrikk, Arbeider, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-bs-fol-01875-003

Atelier KK

[Jekt med last ved Norsk Valseverk, Simonsvik pr.Bergen 1916]

Jekt med last ved Norsk Valseverk, Simonsvik pr.Bergen 1916

Kaianlegg, Havneskur, Jekt, Industriutbygging, Tømmer, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-031

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk.]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk.

Mann, Turbin, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-218-019

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Valseverket. Nygård og Lyngbø]

1962-07-18

Valseverket. Nygård og Lyngbø

Oversiktsbilde, Flyfoto, Valseverk

Fotografi ubb-w-f-080341

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-07-31

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Fjell, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-025

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norsk Blikvalseverk A/S, Simonsvik

1955-06-10

Oversiktsbilde, Flyfoto, Blikkvarefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-082313

Atelier KK

Fra Anlægget af Norsk Valseværk, Simonsviken, pr. Bergen

1916-09-22

Kaianlegg, Skog, Lekter, Kran, Arbeider, Slepebåt, Industriutbygging, Damplokomotiv, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-014

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norsk Blikkvalseverk A/S, Simonsvik

Oversiktsbilde, Flyfoto, Valseverk

Fotografi ubb-w-sh-005568

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Arbeider, Gravemaskin, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-019

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 9 arbeidere 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 9 arbeidere 1917

Arbeider, Verkstedsmaskin, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-041

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-07-31

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Vei, Brakker, Hesje, Industriutbygging, Høykjerre, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-027

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917

Arbeider, Verkstedsmaskin, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-038

Atelier KK

Fra Anlægget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

Arbeider, Gravemaskin, Brakker, Hesje, Industriutbygging, Steingjerde, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-015

Ukjent

[Norsk Valseverk A/S]

Fabrikkbygning med bakgård.

Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-bs-fol-01875-002

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Skur, Telefonstolpe, Brakker, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-021

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Bolighus, Stige, Skur, Telefonstolpe, Arbeider, Brakker, Industriutbygging, Damplokomotiv, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-005

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

1916-09-22

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Gravemaskin, Brakker, Jernbaneskinner, Stolpe, Industriutbygging, Støttemur, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft

Fotografi ubb-kk-n-147-018

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Vei, Arbeider, Brakker, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft

Fotografi ubb-kk-n-147-011

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Hest, Bolighus, Skur, Arbeider, Trillebår, Industriutbygging, Støttemur, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-008

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk.]

1917-12-18

Interiør fra A/S Norsk Valseverk.

Arbeider, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-218-022