Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-19

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Oberstløytnant Engholm holder den første ...

Interiør og innredning, Gruppe, Kamera, Fotograf, Offiser, Journalist, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0056

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-25

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser en nordisk julegudstjeneste ...

Flagg, Militæruniform, Soldat, Kors, Jul, Gudstjeneste, Fotballstadion, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Feltprest

Fotografi ubb-jg-k-0091

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Gruppe, By- og småsteder, Båt, Flagg, Kaianlegg, Skip, Militæruniform, Soldat, Havn, Tog, Koffert, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Våpen

Fotografi ubb-jg-k-0522

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et kontor tilknyttet UNEF, ...

Interiør og innredning, Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Grønnsaker, Militæruniform, Soldat, Arbeider, Lager, Offiser, Kontor, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0515

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Jernbanestasjon, Soldathjelm, Tog, Gateselger, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Våpen, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0074

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Gruppe, Kaianlegg, Skip, Militæruniform, Soldat, Tog, Offiser, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0525

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen, og bilder av ...

Interiør og innredning, Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, 35 mm, Soldat, Kontor, Skrivemaskin, Møte, FN, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0191b

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. havnen i ...

By- og småsteder, Palme, Soldat, Havn, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0024

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. ...

Mann, Folkemengde, Barn, By- og småsteder, Flagg, Sykkel, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Sykebil

Fotografi ubb-jg-k-0085

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Fargefotografi, Flagg, Soldat, Jeep, FN, UNEF, Mellomformat, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-n-0614-06

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

Mann, Gruppe, By- og småsteder, Militæruniform, Soldathjelm, Havn, Offiser, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Våpen, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0035

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said, ...

Mann, Barn, By- og småsteder, Hest, Soldat, Sykkel, Hestevogn (med tak), Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0037

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen etter Suezkrisen og ...

Mann, By- og småsteder, 35 mm, Militæruniform, Fly, Arbeider, General, FN, UNEF, Kontaktkopi, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0159a

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Mann, Gruppe, By- og småsteder, Båt, Kaianlegg, Skip, Militæruniform, Soldat, Havn, Solbriller, Koffert, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0527

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

By- og småsteder, Piano, Soldat, Soldathjelm, Motorsykkel, Feltkjøkken, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd, Barbering

Fotografi ubb-jg-k-0067

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene kan være av fasiliteter tilknyttet Suezkanalen

Interiør og innredning, Mann, By- og småsteder, Palme, Båt, Havn, Telefon, Kanal, Slepebåt, Kontor, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0406

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Port Said, Egypt, januar 1957.United Nations Emergency Force (UNEF). Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, ...

Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Soldat, Soldathjelm, Kanal, Trekasse, Kran, Jeep, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-l-1016

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. norske soldater ...

Mann, By- og småsteder, Palme, Hest, Soldat, Bil, Sykkel, Soldathjelm, Politi, Telt, Militærleir, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0030

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Port Said, Egypt, januar 1957.United Nations Emergency Force (UNEF). Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, ...

Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Flagg, Soldat, Jeep, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-l-1017

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser Grinde ved Suezkanalen, ...

Flagg, Militæruniform, Soldat, Bil, Soldathjelm, Kanal, Kamera, Fotograf, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Veisperring

Fotografi ubb-jg-k-0022

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser trolig havneområdet i Port ...

Gruppe, By- og småsteder, Palme, Skip, Militæruniform, Soldat, Bil, Soldathjelm, Kanal, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0518

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Mann, Fargefotografi, Båt, Kanal, Marinegast, Marineuniform, Kranbåt, FN, UNEF, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-n-0614-08

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Gruppe, Militæruniform, Soldat, Tog, Offiser, Solbriller, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0528

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-22

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser havneområdet i Port ...

Skip, Soldat, Havn, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0080

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. egyptiske journalister ...

Interiør og innredning, Mann, By- og småsteder, Hest, Militæruniform, Telefon, Hestevogn (med tak), Kamera, Fotograf, Offiser, Journalist, Kontor, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0093

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

By- og småsteder, Båt, Vei, Skip, Soldat, Bil, Kanal, Militærleir, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0018

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-27

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Palme, Flagg, Militæruniform, Soldat, Offiser, Journalist, Telt, Militærleir, Jul, Gudstjeneste, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0109

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-22

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. ...

Mann, Oversiktsbilde, By- og småsteder, Flagg, Statue, Skip, Militæruniform, Soldat, Havn, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0078

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-22

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, Militæruniform, Soldat, Havn, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd, Tanks

Fotografi ubb-jg-k-0082

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser havnen i Port Said ...

Mann, Gruppe, By- og småsteder, Skip, Militæruniform, Soldat, Bil, Havn, Koffert, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0514

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser lossing av forsyninger ...

Mann, Flagg, Skip, Soldat, Havn, Arbeider, Lossing, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Våpen

Fotografi ubb-jg-k-0088

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bilder fra det kanadiske hangarskipet "Magnificent" ved ankomst ...

Interiør og innredning, Krigsskip, General, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0147

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det kanadiske hangarskipet "Magnificent" ved ankomst ...

By- og småsteder, Krigsskip, Kanal, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, UNSCO, Helikopter

Fotografi ubb-jg-k-0149

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. norske soldater ...

Soldat, Båre, Soldathjelm, Telt, Militærleir, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Våpen, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0029

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser mennesker i gatene ...

Mann, By- og småsteder, Flagg, Gutt, Soldat, Soldathjelm, Portrett, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Turban, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0077

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen etter Suezkrisen som ...

Mann, Slepebåt, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0118

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Mann, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Flagg, Skip, Havn, Gjerde, FN, UNEF, Kefije

Fotografi ubb-jg-l-1074

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen, og et møte ...

Interiør og innredning, Mann, Gruppe, 35 mm, Møte, FN, Kontaktkopi, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0191a

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-22

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser havneområdet i Port ...

Interiør og innredning, Gruppe, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Havn, Portrett, Offiser, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0081

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det kanadiske hangarskipet "Magnificent" ved ankomst ...

Flagg, Militæruniform, Soldat, Krigsskip, Havn, Fraktefartøy, Marinegast, Slepebåt, Marineuniform, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0154

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser folkemengden og egyptiske ...

Mann, Folkemengde, Barn, By- og småsteder, Soldat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Våpen, Tanks

Fotografi ubb-jg-k-0090

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises den første tiden etter etableringen av ...

Interiør og innredning, Mann, Kvinne, Barn, By- og småsteder, Skip, Soldat, Kvinner og barn, Restaurant/Kafe, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0117

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser transport av gods i ...

Mann, Gruppe, By- og småsteder, Båt, Skip, Militæruniform, Soldat, Havn, Arbeider, Dress, Kamera, Fotograf, Offiser, Sigarett, Solbriller, Skopuss, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0526

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Mann, Gruppe, By- og småsteder, Båt, Kaianlegg, Skip, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Havn, Kanal, Trekasse, Arbeider, Truck, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0564

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said, ...

Mann, Oversiktsbilde, By- og småsteder, Flagg, Fotograf, Offiser, Filmkamera, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærpoliti

Fotografi ubb-jg-k-0032

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

1957-01-27

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. General Burns, leder av UNEF, ...

Interiør og innredning, Militæruniform, Bil, Skipsvrak, Kontor, General, Bensinstasjon, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0189

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Mann, Gruppe, Båt, Kaianlegg, Skip, Militæruniform, Soldat, Havn, Ryggsekk, Solbriller, Koffert, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Våpen

Fotografi ubb-jg-k-0562

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Mann, Barn, Gruppe, Palme, Hatt, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Butikk, Restaurant/Kafe, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0084

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956.Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Barn, By- og småsteder, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Jente, FN

Fotografi ubb-jg-l-0998

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956.United Nations Emergency Force (UNEF). Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, ...

By- og småsteder, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, FN, UNEF, Tanks

Fotografi ubb-jg-l-1001

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Mann, Gruppe, By- og småsteder, Båt, Skip, Militæruniform, Soldat, Havn, Skipsinteriør, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0520

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen etter Suezkrisen som ...

Interiør og innredning, By- og småsteder, Skip, Kamera, Skipsvrak, Seng, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0141

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Flere bilder viser den amerikanske ...

Mann, Folkemengde, By- og småsteder, 35 mm, Hatt, Bil, General, FN, UNEF, Kontaktkopi, Militærkjøretøy, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0060b

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. det kanadiske hangarskipet "Magnificent" ved ...

Interiør og innredning, Mann, Kvinne, Militæruniform, Soldat, Krigsskip, Offiser, Journalist, Kontor, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0148

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør og innredning, Flagg, Militæruniform, Soldat, Jul, Gudstjeneste, Julepynt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Feltprest

Fotografi ubb-jg-k-0111

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Mann, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Båt, Kanal, Marinegast, Marineuniform, Kranbåt, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-l-1075

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det kanadiske hangarskipet "Magnificent" ved ankomst ...

By- og småsteder, Flagg, Militæruniform, Soldat, Krigsskip, Soldathjelm, Fotograf, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0155

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen og General Burns, ...

Interiør og innredning, Gruppe, Militæruniform, Skipsvrak, Kontor, General, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0194

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Mat, Mann, Gruppe, Skip, Militæruniform, Soldat, Skipsdekk, Skipsinteriør, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Spisesal

Fotografi ubb-jg-k-0521

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

1957-02-02

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det brasilianske marineskipet "Custodio de Mello" ...

Gruppe, Båt, Flagg, Skip, General, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0195

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

By- og småsteder, Statue, Militæruniform, Soldat, Havn, Trekasse, Lastebil, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0092

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør og innredning, 35 mm, Militæruniform, Soldat, Jul, Gudstjeneste, FN, UNEF, Kontaktkopi, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0115b

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser soldater og deres ...

Mann, Oversiktsbilde, By- og småsteder, Flagg, Soldat, Bil, Sykkel, Soldathjelm, Motorsykkel, Telt, Militærleir, Vaktsoldat, Jeep, Filmkamera, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Våpen, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0031

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene er egentlig tatt i farge og viser ...

Flagg, Skip, Militæruniform, Soldat, Krigsskip, Soldathjelm, Havn, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Helikopter

Fotografi ubb-jg-k-0614

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Mann, Gruppe, By- og småsteder, 35 mm, Båt, Flagg, Kaianlegg, Skip, Militæruniform, Soldat, Havn, Jernbanevogn, Truck, FN, UNEF, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0531

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. norske soldater ...

Interiør og innredning, Folkemengde, By- og småsteder, Militæruniform, Soldat, Jernbanestasjon, Soldathjelm, Tog, Mikrofon, Journalist, Militærleir, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0058

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956. United Nations Emergency Force (UNEF). Her ses nordmenn som mottar instruksjoner etter at den dansk-norske leiren i Port Said var satt opp. ...

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Kart, Militærleir, FN, UNEF, Mellomformat, Våpen, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-n-0022-12

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

Mann, By- og småsteder, Soldat, Havn, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Hovedkvarter

Fotografi ubb-jg-k-0033

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør og innredning, Mann, Militæruniform, Soldat, Jul, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Resepsjon

Fotografi ubb-jg-k-0113

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser skipene "Statue of Liberty" og "Eli ...

Interiør og innredning, Mann, By- og småsteder, Skip, Havn, Kanal, Kontor, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0140

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. det kanadiske hangarskipet "Magnificent" og ...

Mann, Gutt, Militæruniform, Krigsskip, Kamel, Offiser, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Helikopter

Fotografi ubb-jg-k-0161

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Mann, By- og småsteder, 35 mm, Soldat, Soldathjelm, Lastebil, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0053

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Kanal, Gjerde, Slepebåt, Krigsfange, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Piggtråd, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0069

Jørgen Grinde

[FN i Egypt/Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Mann, Gruppe, By- og småsteder, Militæruniform, Soldat, Fly, Sykkel, Hund, Havn, Flyfoto, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0512

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Gruppe, Soldat, Soldathjelm, Telefon, Gjerde, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0068

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser arbeid med gods i ...

Mann, By- og småsteder, Båt, Hatt, Skip, Militæruniform, Soldat, Sykkel, Havn, Trekasse, Arbeider, Jernbanevogn, Offiser, Solbriller, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0524

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Mann, Gruppe, By- og småsteder, Palme, 35 mm, Skip, Militæruniform, Soldat, Havn, Kanal, Fotograf, Offiser, Solbriller, FN, UNEF, Kontaktkopi, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0530

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen i tillegg til ...

Mann, 35 mm, Krigsskip, Slepebåt, Jernbanebro, FN, UNEF, Kontaktkopi, Militærkjøretøy, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0157b

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser en demonstrasjon og ...

Mann, Folkemengde, By- og småsteder, Flagg, Soldat, Uniformslue, Matrosdress, Matros, Matroslue, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0089

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser havnen i Port Said ...

Mann, Gruppe, By- og småsteder, Jente, Skip, Militæruniform, Soldat, Havn, Arbeider, Telt, Hermetikkboks, Truck, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0513

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser egyptiske soldater, et ...

Folkemengde, By- og småsteder, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Flaggstang, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0087

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Gruppe, By- og småsteder, 35 mm, Båt, Kaianlegg, Skip, Militæruniform, Soldat, Bil, Havn, Tog, Lastebil, Offiser, Kontor, Skrivemaskin, FN, UNEF, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0529

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956. United Nations Emergency Force (UNEF). Det leses brev utenfor teltene i den dansk-norske leiren i Port Said. Leiren var plassert like ved ...

By- og småsteder, Palme, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Brev, Telt, Militærleir, FN, UNEF, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-n-0104-04

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner.

35 mm, Flagg, Skip, Havn, FN, UNEF, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0136a

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen etter Suezkrisen som ...

Mann, By- og småsteder, Militæruniform, Fly, Bil, Havn, General, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0142

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

By- og småsteder, Soldat, Bil, Sykkel, Lastebil, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Piggtråd, Tanks

Fotografi ubb-jg-k-0036

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses trolig skip som forlater Suezkanalen i ...

Gruppe, By- og småsteder, 35 mm, Båt, Skip, Havn, Kanal, Mikrofon, Journalist, FN, Kontaktkopi, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0298

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner.

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, Oversiktsbilde, 35 mm, Krigsskip, Havn, Kanal, Slepebåt, Molo, Flyfoto, Skrivemaskin, FN, UNEF, Kontaktkopi, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0158b

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør og innredning, Mat, Militæruniform, Soldat, Offiser, Juletre, Jul, Julepynt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0110

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør og innredning, Flagg, Militæruniform, Soldat, Dans, Offiser, Juletre, Jul, Julepynt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0112

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

1957-02-02

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det brasilianske marineskipet "Custodio de Mello" ...

Skip, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Offiser, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0196

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Mann, Gruppe, By- og småsteder, Kaianlegg, Gutt, Skip, Militæruniform, Soldat, Havn, Tog, Arbeider, Lastebil, Ryggsekk, Solbriller, Koffert, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Våpen

Fotografi ubb-jg-k-0523

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

Gruppeportrett, By- og småsteder, Palme, Hest, Soldat, Sykkel, Hestevogn (med tak), Trekasse, Kamera, Fotograf, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0034

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956.United Nations Emergency Force (UNEF). Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, ...

Mann, By- og småsteder, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Moske, Ruiner, FN, UNEF, Minaret

Fotografi ubb-jg-l-0996

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

1957-02-02

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det brasilianske marineskipet "Custodio de Mello" ...

Mann, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Skipsdekk, Arbeider, Fraktefartøy, Lossing, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0198

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

Barn, Palme, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Brannmann, Uniformslue, Gateselger, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0083

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen etter Suezkrisen som ...

Mann, By- og småsteder, Flagg, Kanal, Skipsvrak, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0125

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. skipet "Gerolda" i ...

Mann, Gruppe, By- og småsteder, Palme, 35 mm, Skip, Militæruniform, Soldat, Havn, Kanal, Fotograf, Offiser, Solbriller, FN, UNEF, Kontaktkopi, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0511

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Suezkanalen, Egypt, januar 1957. UNSCO.Et skip heves fra bunnen av kanalen ved byen Port Said. UNSCO klarte å frigjøre Suezkanalen for skipsvrak og ødelagte broer i løpet ...

By- og småsteder, Kanal, Slepebåt, Skipsvrak, Kranbåt, FN, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-n-0122-08

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser en demonstrasjon i ...

Mann, Folkemengde, Barn, By- og småsteder, Militæruniform, Soldat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Våpen

Fotografi ubb-jg-k-0086