Gustav Brosing

Strandgaten

By- og småsteder, Gate, Kvinne, Butikk, Personbil, Forretningsgård, Skoforretning

Fotografi ubb-bros-07830

Ukjent

[Menn og gutter utenfor Svendsens Reperbane.]

Menn og gutter utenfor Svendsens Reperbane.

Mann, Gutt, Reperbane, Arbeidsklær

Fotografi ubb-bros-05541