Ukjent

Akershus

Kvinne, Mann, Oversiktsbilde, By- og småsteder, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-ok-14020

Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno

Gamle huse paa Akershus

Etter tegning av Von Hanno. Fra Illustreret Nyhedsblad side 52, årgang 12.03.1865

By- og småsteder, Xylografi, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bs-ok-19858

Knud Knudsen

Kristiania: Udsigt fra Akerhus mod Bygdö

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fjord, Seilskip

Fotografi ubb-kk-ns-2013

John Bernhard Rekstad

[Lutvann, Ø.Aker]

Lutvann, Ø.Aker

Landskap, Skog, Vann, Grøft

Fotografi ubb-jr-004-006

Atelier KK

Akershus

Mann, By- og småsteder, Festning

Fotografi ubb-kk-nss-010-037b