Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nesttun. Elvenesvegen]

1970-08-24

Nesttun. Elvenesvegen

Oversiktsbilde, Boligblokk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204851

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Forgrunnen er Sørlia, bakgrunnen er Øvsttunlia]

1964-09-02

Elveneset og Øvsttun.

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-144896

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nesttun. Elvenesvegen]

1970-08-24

Nesttun. Elvenesvegen

Oversiktsbilde, Boligblokk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204852