Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsens sjøfly på Skoltegrunnskaien]

Jakobsen var en av de store flypionerene på 1930-tallet og kvinne. Hun drev blant annet eget transportselskap både i Nord-Norge og på Vestlandet. På bildet er Gidsken Jacobsens fly av typen Loening C2C Air ...

Kaianlegg, Sjøfly, Kran

Fotografi ubb-sund-044

Atelier KK

[Bergensfjord og Stavangerfjord ved Skoltegrunnskaien 1926]

Kaianlegg, Skip, Passasjer, Tønne, Fjordabåt, Lastebil, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-500-001

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsen]

Jakobsen var en av de store flypionerene på 1930-tallet og kvinne. Hun drev blant annet eget transportselskap både i Nord-Norge og på Vestlandet. På bildet er Gidsken Jacobsens fly av typen Loening C2C Air ...

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Kaianlegg, Sjøfly, Pilot, Bedriftsleder, Forretningskvinne

Fotografi ubb-sund-041

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsens sjøfly på Skoltegrunnskaien]

Jakobsen var en av de store flypionerene på 1930-tallet og kvinne. Hun drev blant annet eget transportselskap både i Nord-Norge og på Vestlandet. På bildet er Gidsken Jacobsens fly av typen Loening C2C Air ...

Mann, Kaianlegg, Sjøfly, Paraply, Landgang

Fotografi ubb-sund-043

C.A. Erichsen

Bergen. Sukkerhusbryggen

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Havn

Fotografi ubb-bs-ok-11954

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsens fly på Skoltegrunnskaien]

Jakobsen var en av de store flypionerene på 1930-tallet og kvinne. Hun drev blant annet eget transportselskap både i Nord-Norge og på Vestlandet. På bildet er Gidsken Jacobsens fly av typen Loening C2C Air ...

Kaianlegg, Sjøfly

Fotografi ubb-sund-042