Knud Knudsen

Skjaastaddalen fra Bjerke, Søndmør

Elv, Dal, Vei, Vann

Fotografi ubb-kk-ncx-0141