Ukjent

Partier fra Skjellanger

Kortet er skrevet på i 1916.

Postkort, Bygd, Gård, Oversiktsbilde

Postkort ubb-bs-pkn-00366