Ukjent

Partier fra Skjellanger

Kortet er skrevet på i 1916.

Oversiktsbilde, Postkort, Gård, Bygd

Postkort ubb-bs-pkn-00366