1332, 12. mars. Frogn (Follo, Akershus)

1332-03-12

Bjørn Bryde på Bjerke og Gunnar Går forklarer, hva som i 1329 på Eidsberg hendte mellom abbed Albrekt på Hoveøya og klostrets bonde Torkel Salomonssøn angående dennes gjeld til klostret.

Gjeld

Diplom ubb-diplom-0015

1417, 4. juni. Stavanger

1417-06-07

Biskop Håkon i Stavanger gjør kjent for almuen i Eidfjord i Hardanger, at han har betrodd Arnvid Arnvidssøn å innkassere de biskoplige inntekter i sognet og innkassere utbytte av innbetalte bøter m.v

Diplom ubb-diplom-0087