J. Neumann: Opuscula.

En samling optegnelser av biskop Neumann av historisk-antikvarisk indhold, vedkommende: Skjøngehulen. - Graven paa Bjellandstangen. - Kirken paa ...

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Kirke, Kirker, Historisk-antikvariske skrifter, Religion vedk, Bergens stift vedk., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kirker vedk., Topografi, Neumanns manuskripter, Reiser i utlandet vedk., Oldtidsminner, Kirkeskikker, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”, Kirkeruin

Manuskript ubb-ms-0004

Irgens

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 07

1836

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Personnavn, Navneskikk

Brev ubb-ms-0262-b-07