Widerøe's Flyveselskap A/S

[Vikaleitet]

1962-06-07

Vikaleitet

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070713

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Vikaleitet]

1965-07-13

Vikaleitet

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-152415a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Vikaleitet]

1962-06-07

Vikaleitet

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070710

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Vikaleitet]

1962-06-07

Vikaleitet

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070712

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Haukås, Åsane]

1962-06-07

Haukås, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070624

Widerøe's Flyveselskap A/S

Haukås

1962-06-17

Eikås med Vikaleitet. Haukås med Haukåsvatnet til venstre i bakgrunnen

Oversiktsbilde, Vann, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070625

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Vikaleitet]

1962-06-07

Vikaleitet

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070711