K. Nyblin

Olav Kyrresgate 1

Lokalene til forsikringsselskapet Vesta & Hygea, Reimers & Søn, sigar og tobakksforretning og Musikkhandel C. Rabe. Arkitekter: Arnesen og Darre Kaarbø.

Forretningsgård, Forsikringsselskap

Fotografi ubb-bs-ok-16386

Ukjent

O. Kyrres gt. Rabes musikkhandel

Rabes musikkhandel i nye lokaler i Olav Kyrres gate, med frk. Rabe. Fra Lostings amatøralbum II.

Kvinne, Gate, Gjenreising og sanering, Butikk, Kåpe, Bøttehatt, Musikkhandel, Dameveske

Fotografi ubb-bs-fol-00299-043-c