Knud Knudsen

[Skutevikstorget]

Brannvarsler på veggen helt til høyre i bildet

Jente, Gatelys, Trehusbebyggelse by, Barnevogn, Kolonialforretning, Vedhandel, Kullhandel, Brannvarsler

Fotografi ubb-kk-ncx-0455