Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. telekommunikasjons-systemet til Suezkanalen

Interiør og innredning, Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefon, Kontor, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Telekommunikasjon, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0400

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen. Se også UN ...

Mann, By- og småsteder, Kanal, Arbeider, Fotograf, Skipsvrak, Filmkamera, Kranbåt, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0275

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

35 mm, Militæruniform, Soldat, Buss, Flyplass, Militærfly, FN, UNEF, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0001

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld som ser ...

Mann, Gruppe, Hatt, Militæruniform, Dress, Sigarett, Solbriller, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging, Diplomat

Fotografi ubb-jg-k-0274

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. telekommunikasjons-systemet til Suezkanalen

Interiør og innredning, Mann, Båt, Hund, Kaptein, Kontor, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Telekommunikasjon, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0399

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen, og et møte ...

Interiør og innredning, Mann, Gruppe, Møte, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0190

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen. Se også UN ...

Interiør og innredning, Mann, By- og småsteder, Kanal, Slepebåt, Mikrofon, Journalist, Skipsvrak, Kranbåt, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0279

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses telekommunikasjonsutsyret til Suezkanalen som har blitt ...

Mann, Kaianlegg, Bil, Kanal, Arbeider, Dress, Slepebåt, Tau, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Telekommunikasjon, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0283

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen. Se også UN ...

Interiør og innredning, Mann, By- og småsteder, Kanal, Slepebåt, Mikrofon, Journalist, Skipsvrak, Kranbåt, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0279

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen etter Suezkrisen, som ...

Mann, Båt, Skip, Skipsvrak, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0192

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld som ser ...

Mann, Militæruniform, Kanal, Dress, Slepebåt, Skipsvrak, General, Solbriller, Kranbåt, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging, Diplomat

Fotografi ubb-jg-k-0277