Widerøe's Flyveselskap A/S

Nyborg

1962-06-17

Forvatnet med kanalen fra Liavatnet. Kanalen var en del av det store dreneringsprosjektet som tørrla store deler av myrområdene midt i Åsane.

Oversiktsbilde, Kanal, Flyfoto, Myr

Fotografi ubb-w-f-070666

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nyborg

1962-06-07

Oversiktsbilde, Bolighus, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070633

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nyborg

1969-10-02

Midtbygda med Forvatnet i forgrunnen, Liavatnet og Langavatnet.

Oversiktsbilde, Vann, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203149