Knud Knudsen

Sogndal i Sogn- I

Del av panorama- 1476- II

Oversiktsbilde, Gård, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-1475

Knud Knudsen

Parti af Sogndal i Sogn

Kirke, Bygd, Fjord, Trebro, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-0147

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn- II

Del av panorama- 9163- I

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Tregjerde, Utmark

Fotografi ubb-kk-1622-09164

Knud Knudsen

Parti af Sogndal, Sogn

By- og småsteder, Kirke, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-1760

Knud Knudsen

Parti af Sogndal i Sogn

Sogndal Ullvarefabrikk

Bygd, Fabrikk, Elvestryk, Ullvarefabrikk

Fotografi ubb-kk-1318-0143

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn- I

Landskap

Fotografi ubb-kk-1622-09165

Knud Knudsen

Parti mellem Hillestad og Sogndal, Sogn

Skog

Fotografi ubb-kk-1622-09172

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fjord

Fotografi ubb-kk-1622-09168

Knud Knudsen

Parti af Sogndal, Sogn

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke, Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-1761

Knud Knudsen

Parti af Sogndal i Sogn

Sogndal Ullvarefabrikk og Stedje Mølle

Bygd, Fabrikk, Mølle, Elvestryk, Ullvarefabrikk

Fotografi ubb-kk-1318-0144

Ralph L. Wilson

Paa n.b."Sjøgut" i Sogndal, klætørk

Mann, Sjø, Fritidsbåt

Fotografi ubb-wil-m-424

Knud Knudsen

Parti af Sogndal i Sogn

Gård, Elv, Bygd, Uthus, Trebro

Fotografi ubb-kk-1318-0146

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-1477

Knud Knudsen

Børehullet mellem Hillestad og Sogndal, Sogn

Hest, Barn i arbeid, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol, Halvtunnel

Fotografi ubb-kk-2127-1478

Knud Knudsen

Parti ved Futespranget mellem Hillestad og Sogndal, Sogn

Foss, Skog

Fotografi ubb-kk-1622-09171

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Parti fra Sogndal

Naust, Bygd, Robåt, Vik

Fotografi ubb-wil-m-294

Knud Knudsen

Parti af Sogndal i Sogn

Gård, Bygd, Utmark

Fotografi ubb-kk-1318-0142

Knud Knudsen

Børehullet mellem Hillestad og Sogndal, Sogn

Vei, Barn i arbeid, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol

Fotografi ubb-kk-1622-09170

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn- I

Del av panorama- 9164- II

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fjord

Fotografi ubb-kk-1622-09163